Home » Arbeidsliv » 1 av 3 fortjener en bedre arbeidsplass
Arbeidsliv

1 av 3 fortjener en bedre arbeidsplass

Mann og kvinne i samtale
Mann og kvinne i samtale
Du bør unne deg selv å gjøre skikkelig research for å finne ut hvordan det faktisk er å jobbe på denne arbeidsplassen. Spør de som jobber der i dag, sjekk LinkedIn, spør om å treffe din fremtidige sjef, eller team. Foto: Getty Images

Nordmenn studerer og jobber i årrekker for å være best mulig rustet til den fremtidige drømmejobben. Men det som du trodde var drømmejobben kan fort vise seg å være det stikk motsatte.

— Jeg mener livet er for kort til å jobbe på en dårlig arbeidsplass. De aller fleste ønsker jo å jobbe på en plass hvor du blir vist tillit, blir gitt muligheten for personlig utvikling, og opplever tilhørighet med de en jobber med, sier Espen Sæle i Great Place to Work.

Å jobbe et sted hvor du blir frarøvet disse mulighetene er dessverre tilfelle i alt for mange arbeidsrelasjoner hos det norske folk, ifølge Sæle.

Rot i virkeligheten

— Før du bestemmer deg for å underskrive en arbeidskontrakt er det viktig å ikke la seg forlokke av flotte lokaler, kick-off-turer og tilsynelatende goder. Du bør unne deg selv å gjøre skikkelig research for å finne ut hvordan det faktisk er å jobbe på denne arbeidsplassen. Spør de som jobber der i dag, sjekk LinkedIn, spør om å treffe din fremtidige sjef, eller team. Vær så sikker som mulig på at det som loves på jobbintervjuet faktisk har rot i virkeligheten, fortsetter Sæle.

Et annet aspekt er når du opplever at virkeligheten ikke står til forventingene – at du da selv jobber for å ta tak i arbeidssituasjonen din. Det handler om å dele dine opplevelser, forklare hva du mener burde være annerledes med den, eller de som faktisk kan gjøre noe med dem. Om du selv tar tak, kan både du og andre kolleger øke sannsynligheten for å skape den gode arbeidsplassen dere ønsker.

— Vi ser at omtrent 2 av 3 opplever at de har en god arbeidsplass i sine respektive arbeidssituasjoner. Dessverre mister 1 av 3 denne muligheten. Og alle fortjener en god arbeidsplass.

Alle ønsker å gå inn i helgen med en deilig positiv følelse. Det blir det samme som etter en treningsøkt, der følelsen av mestring og nedslitte muskler er rettmessig. Den samme følelsen skal du ha etter en arbeidsdag, eller arbeidsuke.

Pisk eller gulrot

— Arbeidsplasser som har en «junkfood»-motiverende tilnærming er ofte arbeidssteder der flere ikke får være en del av muligheten til optimal og langsiktig utvikling. Med ordet junkfood mener jeg belønninger som er umiddelbare, og effekten underbygger og belønner kortsiktighet. Denne kulturen vet vi fra forskning er sub-optimal, fortsetter Sæle.

Der arbeidsplasser med junkfood-kulturen i jobbsammenheng byr på korte belønninger, status, titler og ytre motivasjon, gjør andre arbeidsplasser seg mer attraktive med en kultur som heller dreies rundt «brainfood».

— Brainfood-motivasjonen er et klart skifte fra det kortsiktige til det langsiktige. Motivasjon dyrker essensen i mennesket, og hva den ansatte kan prestere over tid. Alt handler om åpenhet, og å styrke den enkeltes egenskaper som igjen bunner i å kunne oppleve mening, mestring og et spillerom for egen kunnskap, avslutter Sæle.

Neste artikkel