Skip to main content
Home » Arbeidsliv » Fra asylsøker til butikksjef
Arbeidsliv

Fra asylsøker til butikksjef

Foto: Catapult

I 2008 dro Khaled Samimi fra Afghanistan til Norge. Han var 17 år i et nytt land, helt alene uten familie eller venner. I dag er han inne i sin 18. måned som butikksjef på KIWI Meierigården på Jessheim.

– Målet mitt nå er at jeg en vakker dag skal drive en av de beste KIWI-butikkene i Norge. Vi har et fantastisk arbeidsmiljø, og jeg tror vi kan klare det.

Han forteller at det alltid har vært viktig for ham å sette mål, helt siden hans første møte med Norge. Veien fra oppholdstillatelse til arbeid gikk gjennom flere steder; Han bodde først tre måneder på asylmottak i Oslo, deretter ble han flyttet til Lyngdal for å gå på norskkurs.

– Jeg studerte intenst, og slo opp alle ordene jeg ikke forstod. Jeg visste allerede da at nøkkelen til å få en jobb var å mestre språket.

Første arbeidsdag

Etter oppholdet meldte han seg som arbeidssøker hos NAV, der han gjennom arbeidsprogrammet deres fikk jobb som medarbeider i en KIWI-butikk.

– Jeg hadde på forhånd hørt at det kunne være en utfordring å få praksisplass i butikk, derfor ble jeg overlykkelig da muligheten meldte seg med én gang.

Etter prøveperioden på et halvt år fikk han tilbud om fast jobb. Han forteller at han ble motivert av sjefene som ga han tilbakemelding på den gode innsatsen han la ned.

– Det at jeg ble lagt merke til betydde mye. Jeg har alltid likt å ta ansvar, og følte jeg fikk en større rolle etter hvert som tiden gikk.

Fra medarbeider til sjef

Samimi opplevde å mestre arbeidshverdagen, og satte seg et nytt mål: Han søkte om å få delta på KIWIs traineeprogram som skal skolere fremtidige ledere. Av 12 000 ansatte blir det hvert halvår valgt mellom 15–20 talenter til traineeprogrammet.

Etter to måneder i programmet blir han tilbudt stillingen som butikkleder, bare 23 år gammel.

– Da jeg fikk lede min egen butikk spilte jeg videre på de positive erfaringene jeg selv hadde hatt. Man kan ikke drive butikk alene og det viktig at alle trives på jobb. Det er kundene som kjøper varene, men godt arbeidsmiljø skaper atmosfæren som gjør at de kommer tilbake.

Det er liten tvil om at kundene trives hos Samimi. Mens dagligvaremarkedet i Norge totalt vokser med cirka 3 prosent, har KIWI Meierigården over 16 prosent vekst hittil i år.

Det viktigste rådet

Han råder andre som er i hans situasjon til å jobbe målrettet fra første dag.

– Jeg kan ikke understreke hvor viktig det er å mestre språket. En stor del av å jobbe i butikk handler om god kommunikasjon, både med kollegaer og kunder.

Han forklarer at nøkkelen til god innsats handler om innstilling.

– Alt man lærer seg er ikke bare for andre, men også for en selv. Det er en investering i framtiden, sånn har jeg alltid tenkt. Målene dine kan ikke bli virkelighet før du aktivt gjør noe.

Gi flere sjansen

Selv om han lyktes tidlig, opplever Samimi at hverdagen kan være utfordrende for nyankomne til Norge.

– Jeg hadde ingen arbeidserfaring fra Afghanistan å vise til da jeg kom hit, og det er ikke lett å bygge et nettverk når man er alene. Man kan ikke se hva slags evner en person har før man gi dem sjansen, det er jeg selv et eksempel på.

– Veien fra NAV til jobb kan bli lang for mange, og der har vi fortsatt en jobb å gjøre. Vi som samfunn må bli flinkere til å gi folk muligheten, og dem som får den må gjøre alt de kan for å ta vare på den.

Av Bård Backer-Owe,

Next article