Skip to main content
Home » Arbeidsliv » Hvordan skape en god inkludering på arbeidsplassen?
Mangfold og inkludering

Hvordan skape en god inkludering på arbeidsplassen?

Mangfold på arbeidsplassen
Mangfold på arbeidsplassen
Se den enkelte, ha fokus på ressurser, få alle med på å skape en god arbeidsplass, og sett inn målrettede tiltak ved behov. Foto: Getty Images

Du har sikkert hørt det før – i dagens arbeidsmarked må arbeidsgivere anstrenge seg for å tiltrekke seg de beste talentene. Uavhengig av faglig bakgrunn, profesjon og bransje, er det noen fellestrekk: De er fleksible, digitalt sterke, mestrer flere språk og kulturelle referanser.

Ni av ti innvandrere og flyktninger har flere av disse ferdighetene. Likevel er mange lite integrert i arbeidslivet. Men noen arbeidsgivere har fått til en inkluderende arbeidsplass der disse talentene leverer. Hva kjennetegner dem, og hva kan andre lære? Her kommer tre tips.

1. Utvis et godt mangfoldslederskap: Alle ansatte må bli sett og hørt. De trenger å vite at deres innsats er viktig for virksomheten. Lederne må spørre og interessere seg for den enkelte – hvilke interesser har de, hva ønsker de å oppnå på denne arbeidsplassen, og hva slags kompetanser og erfaringer har de? Hvis du som leder klarer å finne ut hva som er viktig for alle dine medarbeidere, vil du kunne møte dem på en ekte og ærlig måte. Da blir samtaler om å strekke seg i riktig retning en del av hverdagen.

2. Bruk tid på å utvikle et godt HMS-arbeid: I avvikssystemet kan man si ifra om feil, og finne løsninger på utfordringer. Undersøk hvordan du kan bruke dette systemet til å fange opp ideer til nyskaping og få bedre flyt i arbeidsprosessene. Bygg tillit slik at alle ansatte bidrar, og følg opp forslagene.

3. Spkcoaching: Noen ganger trenger man faglig bistand. Du merker at beskjeder blir misforstått, nyanser forsvinner, og det er noe som «skurrer». Da kan man sette inn en språkcoach. Bruk kompetansemål direkte rettet mot kjerneoppgavene i stillingen. For en servicemedarbeider kan dette være kunderettet kommunikasjon, og for IT-arbeideren kan det være hvordan man svarer på henvendelser via digitale medier og brukerstøtte.

Se den enkelte, ha fokus på ressurser, få alle med på å skape en god arbeidsplass, og sett inn målrettede tiltak ved behov. Dette gjør at dere som arbeidsplass vil utvikle et faglig og sosialt miljø som bidrar til at nyansatte trives og leverer opp mot sitt potensiale.

Av Eli K. Langset, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA)

Next article