Skip to main content
Home » Edtech » Læringsteknologi kan hindre at elever dropper ut
læringsteknologi

Læringsteknologi kan hindre at elever dropper ut

Angeliqua Gaden og Silvija Seres
Angeliqua Gaden og Silvija Seres
Angeliqua Gaden og Silvija Seres i samtale under en pdcast-innspilling. Foto: Kristine Maasdal

Nye digitale læringsflater inntar skolen i rasende fart. Det kan være redningen for elever som ikke finner seg til rette i den tradisjonelle skolehverdagen.

– Elever som dropper ut av videregående, gjør det ikke fordi de er late, men fordi de ikke opplever skolen som relevant, sier Silvija Seres. Hun driver podcasten Lørn.tech, som består av 400 podcaster om ny teknologi.

– Når du ser på hvordan skolene fungerer, så har de egentlig ikke endret modellen sin på flere hundre år. Læreren sitter foran en gruppe barn og forteller ting de kan lese om mange andre steder, sier Seres.

Gjennom podcasten sin, ønsker hun å samle kunnskap som er lett å ta til seg for folk som ikke er så veldig tekniske. Og eksemplene hennes kommer fra Norge.

– Etter å ha jobbet med forskjellige forskningsinstitusjoner, vet jeg at Norge er verdensledende innen digitalisering. Men det haster å lære oss å ta det i bruk, sier hun.

Må lære barna det som er relevant

Seres mener vi lærer barna våre feil ting i skolen, og at vi må legge større vekt på å utvikle nyttige egenskaper hos elevene.

– Det er viktig med fagkunnskap, men samtidig må vi lære elevene å tenke kritisk, være kreative og å være gode samarbeidspartnere, sier hun, og kommer med noen eksempler på hvordan man kan gjøre undervisningen digital og mer relevant.

– Lærerne kan for eksempel ta opp undervisningen på video, og gi den i hjemmelekse til elevene. Så kan man jobbe med stoffet i klasserommet dagen etter. Ikke bare som en forelesning, men med diskusjoner og sosial læring der elevene deltar, samarbeider og løser oppgaver, sier hun.

Silvija Seres, driver podcasten Lørn.tech. Foto: John Fredrik Kvalnes

Mange gode læringsspill

Seres drar frem spill som Dragonbox, Poio, Kahoot og Multismart som gode digitale læringsflater.

– De får både voksne og barn til å oppleve læring som spill, der man blir anerkjent og belønnet for å gjøre ting riktig, sier hun. Og nettopp det med belønning er noe Seres mener er viktig i læring.

– I dag belønnes vi med studiepoeng og vekttall. Det blir veldig smalt for mange. For å holde interessen oppe, må vi belønnes og anerkjennes umiddelbart, sier hun.

Lærerne er åpne for ny teknologi

Seres fester ikke lit til myten om at lærerne er skeptiske til å ta i bruk nye digitale verktøy.

– Jeg ser gang på gang at lærerne tar fatt på de digitale oppgavene med stor glød. Og noen av de flinkeste er de mest erfarne, eldre lærerne, sier Seres.

– Jeg tror det er lett å undervurdere læringslysten hos folk. Det kan være vanskelig å finne ut hvor man skal begynne. Men når man først kommer i gang, viser det seg ofte at det ikke er så vanskelig eller skummelt som man hadde trodd, sier hun.

Av Marte Frimand

Next article