Skip to main content
Home » Edtech » Ny læringsteknologi gjør kunnskap mer tilgjengelig
Sponset

Skytjenesten IST Everyday digitaliserer skolens administrasjon og timeplanlegging, gir støtte for læring, og legger til rette for kvalitetsutvikling i skolen.

Selskapet IST har brukt flere år på å utvikle et moderne skoleadministrativt system på web, inkludert funksjonalitet for timeplan. Mange av de skoleadministrative prosessene er automatiserte og alt er samlet på ett sted. Nå ønsker IST å legge til rette for at også skoleledere og eiere skal kunne bruke systemet som et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

– Hvordan kan et skoleadministrativt system legge til rette for skoleledere?

– Et skoleadministrativt system må først og fremst være enkelt i bruk, samt behandle og presentere store datamengder på en oversiktlig måte slik at man kan kan drive strategisk utvikling på flere nivåer, sier Head of Product Management, Hilde Benno Vaage.

avatar

Hilde Benno Vaage

Head of Product Management, IST

Fra høsten trer hun inn i rollen som ansvarlig for selskapets satsing på skoleledere. Her skal hun jobbe med å ivareta skoleledere og deres behov, og se til at ISTs produkter ivaretar deres krav på best mulig måte.

– Det skoleadministrative systemet inneholder informasjon om alle skolens aktiviteter og prosesser. Hvis man for eksempel kan sammenholde karakterer, fravær og lærerressurser, vil dette kunne gi grunnlag for å drive kvalitetsutvikling av egen organisasjon. Bedre utnyttelse av ressurser vil igjen føre til bedre og mer læring for den enkelte eleven, sier Vaage.

Enklere skoledag

Lærere, elever, foreldre og administratorer har allerede tatt systemet i bruk i mer enn 150 kommuner og ett fylke.

– Mange administrative oppgaver er allerede automatisert i ISTs administrative løsning i et grensesnitt som er enkelt og brukervennlig, sier Vaage, og forklarer at bruken av ny teknologi som maskinlæring (AI) kan forenkle administrative prosesser og oppgaver ytterligere.

– Det viktigste er likevel at nøkkeltall blir tilgjengelig på en oversiktlig måte, slik at skoleledere både kan tilpasse opplæringen til enkeltelever og samtidig bidra til strategisk kvalitetsutvikling av organisasjonen. Målet er alltid å sørge for mer læring på alle områder, sier hun.

Effektivisering av skolen

Strand kommune tar i bruk løsningen til høsten. Prosjektleder og skolesekretær ved Tau ungdomsskole, Bente Høyvik, ser fram til å ta i bruk programmet.

– Vi ser fram til å ta i bruk programmet Plan og Vurdering som et lærings-teknologisk verktøy for inkludering og tilpasset læring. Lærere med lang erfaring i skolen har fått sett en demo og de er svært motiverte for å ta verktøyet i bruk, sier Høyvik.

avatar

Bente Høyvik

Prosjektleder og skolesekretær ved Tau ungdomsskole

IST gir oss brukere gode muligheter for å være med å påvirke videre utvikling av programmene. Vi sender ønsker om utbedringer og IST tar våre innspill på alvor, sier hun.

Av Julie Malvik

Next article