Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Bruker Minecraft og VR i lærerutdanningene
Sponset

Ved Universitetet i Agder (UiA) lærer studentene på lærerutdanningene å undervise i fremtidens klasserom. Pedagogisk bruk av teknologi, relevant faglig innhold og tett samarbeid med skoler står sentralt.

– Lærerne mine på UiA tør å prøve ut nye ting, og det er bra, sier Katrine Sirnes Nesheim (24). Hun er student og går siste året på grunnskolelærerutdanningen.  

Katrine Sirnes Nesheim

Lærerstudent

– Jeg opplever at utdannelsen gjør meg trygg på å kunne bruke nye undervisningsmetoder den dagen jeg selv skal ut i skolen og jobbe som lærer. Undervisningen på studiet er variert, og vi møter et bredt spekter av ulike arbeidsmåter. Noen ganger leverer vi inn eksamensoppgaver på helt nye måter, for eksempel som podkast, filmer eller digitale bøker.

Dataspill og VR-briller

Line Reichelt Føreland (38) underviser lærerstudentene i norsk, og er en av dem som prøver ut nye ting. Hun har blant annet utviklet en samisk verden i dataspillet Minecraft Education sammen med lærere i grunnskolen, Samisk høgskole og Skogliv.

Line Reichelt Føreland

Lærer

–  Alle mine studenter får spille Minecraft på universitetet. I undervisningen utforsker vi hvordan dataspillet kan brukes for å lære om samiske perspektiver i skolen, forteller Føreland.

– Samisk tematikk har fått en større plass i de nye læreplanene i skolen. Derfor er det viktig at fremtidas lærere har en faglig tyngde og kan undervise elever i skolen om dette på en pedagogisk og relevant måte.

Utviklingen av den samiske verdenen i Minecraft er en del av prosjektet «Studentaktiv læring i lærerutdanningene ved UiA». I prosjektet jobber lærere på universitetet med å la studentene være mer aktive i undervisningen, blant annet ved at de tester ut både digitale og analoge undervisningsmetoder.

I prosjektet jobber også Martin Smith-Gahrsen (49). Han underviser på lærerutdanningene i KRLE-faget og forsker på hvordan man kan bruke Virtual Reality (VR) som et verktøy for læring. I forskningen sin involverer han lærerstudentene.

Martin Smith-Gahrsen

Lærer

– Det er gøy å se at studentene synes det er spennende å teste ut ulike undervisningsmetoder og utforske hvordan pedagogikk og teknologi kan fungere sammen på en god måte.  

Sammen med studentene sine har Smith-Gahrsen blant annet undersøkt hvordan man kan engasjere ungdomsskoleelever i etisk refleksjon ved hjelp av VR-teknologi.  

– Lærerstudentene lagde i den forbindelse filmer med 360-kamera om uakseptable situasjoner i et klasserom, som for eksempel juks, blikking og utfrysing. Studentene brukte deretter filmene som en del av sin egen undervisning i en praksisperiode i skolen, og elevene fikk se filmene med VR-briller.  

Smith-Gahrsen forteller at elevene opplevd det som lærerik og annerledes sammenlignet med tradisjonell undervisning. De sa blant annet at denne måten å lære på ga dem en helt annen forståelse og tilstedeværelse fordi de kom tettere på de uakseptable situasjonene.

Her kan du rive Fosen-vindmøllene

Sammen med partnere har forskere utviklet en samisk verden i dataspillet Minecraft.
Der kan du blant annet rive de omstridte vindmøllene på Fosen.

Les også: Elever belønnes for å fjerne Fosen-vindmøller i Minecraft

Unik praksisperiode

– Lærerutdanningene ved UiA består av ulike fagmiljøer og studentene kan velge mellom mange forskjellige fag.

Det forteller Monica Bartok (50) som er studieleder på grunnskolelærerutdanningene.

Monica Bartok

Studieleder på grunnskolelærerutdanningene

– Vi samarbeider også med en rekke skoler om praksis for lærerstudentene. Praksis er en viktig læringsarena, og underveis i studiet møter studentene dyktige praksislærere som veileder og støtter dem til å bli trygge i lærerrollen.

Ifølge Bartok har universitetet et ekstra tett samarbeid om praksis med ti skoler som blir kalt «Lærerutdanningsskoler».

–I sin siste praksisperiode er studentene seks uker på en av disse skolene. Praksisen inkluderer blant annet en helt selvstendig praksisuke der studentene overtar all undervisning på skolen.

Sammen med medstudentene sine overtok Nesheim undervisningen ved en av Lærerutdanningsskolene sist vår.

–Det var utrolig lærerikt og gøy med en lang praksisperiode. Særlig da vi overtok undervisningen en hel uke fikk vi en unik mulighet til å teste ut det vi har lært på studiet på en selvstendig måte, sier Nesheim.

Bartok forteller at praksislærerne som veileder studentene, har hevet sin kompetanse i veiledningspedagogikk i samarbeid med UiA. Dette sikrer god kvalitet på praksis.

–Vi har også et utstrakt samarbeid med disse skolene om forskning og utvikling. Studentene kan for eksempel bruke dem for å samle inn data i forbindelse med masteroppgavene sine, ifølge Bartok.

Eget verksted for utprøving

Nesheim leverer masteroppgaven sin om noen uker og er med det ferdig utdannet lærer.

Helt siden første studieår har hun engasjert seg som student på lærerutdanningene. Foruten å bidra som frivillig på ulike arrangementer har hun vært ansatt som studentmedarbeider i det moderne klasserommet «Undervisningsverkstedet» på UiA.

– Undervisningsverkstedet er et teknologirikt rom med fleksible møbler som alle studenter på lærerutdanningene har tilgang til å bruke. Rommet er perfekt til å utforske og prøve ut ulike kreative og aktive læringsformer, forteller Nesheim.  

Hun er glad for at UiA legger til rette for at lærerstudentene har sitt eget verksted, og for at hun har fått mulighet til å kombinere en relevant jobb der med en hektisk studiehverdag.

– Å jobbe på Undervisningsverkstedet har vært en utrolig nyttig erfaring for meg som lærerstudent. Der har jeg fått samarbeide med mange dyktige lærere om undervisning, samtidig som jeg har øvd meg på å presentere og lede ulike prosesser. 

–Jeg har hatt mange spennende og lærerike år på UiA, og kan anbefale å være student på lærerutdanningene her, avslutter Nesheim.   

Next article