Home » Fremtidens skole » Dagens skoleelever må rustes til en digital fremtid
Sponset

– Dagens elever kommer til å møte et arbeidsliv som er digitalt, derfor er det viktig at skolen løfter undervisningen slik at elevene er godt rustet til fremtidens arbeidsliv, sier Tor Ove Henriksen i Skooler.

Selv om skolebygningene stengte fysisk den 12. mars i fjor måtte selve undervisningen gå videre. Overgangen til den digitale skolehverdagen, hvor det meste av undervisningen måtte skje digitalt, viste en lærerstand som visste å mestre en krevende situasjon.

– Lærerne har vært utrolig flinke og virkelig lagt ned en stor og viktig innsats for at skolen skulle kunne fungere digitalt. Vi har gått et gigantisk steg fremover i den digitale utviklingen. Uten pandemien ville det sannsynligvis tatt oss år å komme like langt. Skolen var nødt til å tilpasse seg og legge til rette for en ny skolehverdag i løpet av bare noen få uker. Det klarte de, og dette bør skolen nå bygge videre på, sier Henriksen som leder Skooler, et selskap som leverer digitale læringsverktøy til bruk i skolen.

Skooler og Loops

Læringsverktøet er delt i to deler; Skooler og Loops. Lærerne benytter Skooler i kommunikasjonen med elever og foresatte. Skooler er også applikasjonen elevene bruker for å besvare oppgaver og jobbe mot læreren. Loops er innholdsverktøyet hvor læreren setter sammen undervisningsopplegget ved å hente inn elementer som finnes i Loops, som artikler, quizer og samarbeidsoppgaver, eller hente andre kilder som video, bilde og lyd for eksempel fra nett.

– Enkelt forklart har vi laget en stor læringsplattform som kan brytes ned til enkeltverktøy i Teams for å administrere klasserommet, gjøre oppgaver, eller for å gi vurderinger og hyggelige tilbakemeldinger. Det hele er en digital løsning som tar for seg hele skoleprosessen som bidrar til å skape gode relasjoner mellom hjemmet og skolen, både i forbindelse med daglig kommunikasjon og i forbindelse med utviklingsplaner for den enkelte elev, forklarer han.

Tor Ove Henriksen

Leder, Skooler

Alt på ett sted

I Skooler er alle verktøyene samlet som et fullintegrert system med Microsoft365 som plattform. Fordelene er blant annet at brukerne ikke trenger å logge seg inn på flere forskjellige systemer, og hvis du allerede er logget inn som bruker på Microsoft365, så trenger du ikke å logge deg inn for å bruke Skooler. Dermed er løsningen tilrettelagt slik at læreren bare trenger ett verktøy for å gjøre de dagligdagse oppgavene sine. Skooler dekker med andre ord alle behovene som både elever, lærere og foresatte har.

– Løsningen har nå blitt utviklet slik at lærerne kan skreddersy løsningen og sette opp akkurat de verktøyene de trenger til hvert team. Da har læreren tilgang til alle Skooler- og Loopsverktøyene i det teamet de jobber fra, og bare de verktøyene som læreren har valgt å bruke i akkurat det aktuelle teamet dukker opp i brukergrensesnittet, fortsetter Henriksen.

Digitaliseringen må skje på en smidig måte

– Vi har 34 prosent markedsandel i Norge, og generelt sett er tilbakemeldingene vi får på systemene våre svært gode. Allikevel må jeg påpeke at vi ser en klar sammenheng mellom graden av opplæring og av hvor fornøyde brukerne er. De brukerne som har gjennomgått en ordentlig og grundig opplæringsprosess er mest fornøyde. Blant disse er innloggingsprosenten på mer enn 80 prosent. Andre steder, hvor opplæring og informasjonsflyt ikke er like bra, blir også brukeropplevelsen deretter. Nøkkelen til suksess innen digitalisering er derfor en bra skoleledelse som velger å følge en god innføringsplan, understreker han.

– Det er slik digitaliseringen av skolen bør skje, tilføyer han.

Den digitale fremtiden

Digital teknologi har kommet for å bli, og derfor må digitale løsninger inngå som en viktig del av skolehverdagen.

– For sønnen min og vennene hans er mobilen nærmest som en forlengelse av kroppen å regne. De unge bruker rett og slett mobilen sin til absolutt alt. De som vokser opp nå har et helt annet forhold til teknologi enn oss, og derfor må skolen forberede elevene på at fremtiden kommer til å bli heldigital. Satt på spissen kan du si at det blir helt feil hvis vi fortsatt skulle hatt en undervisning bestående av krittavler og papir når det allerede finnes så mange andre bedre måter å jobbe på, avslutter Henriksen.

Av Tom Backe

Neste artikkel