Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Digitale læremidler skaper engasjerte elever
Sponset

I Kunnskapsløftet 2020 legges det vekt på at undervisningen skal være tverrfaglig. Med Gyldendals digitale læringsmiljø Skolestudio, blir det lettere å la fagene gli inn i hverandre.

Etter flere år som flue på veggen i klasserommene, har Gyldendal Undervisning utviklet det digitale læringsverktøyet Skolestudio. Ideen om å lage et samlet digitalt læringsmiljø oppsto allerede i 2016, men man så at de digitale læringsmidlene i de ulike fagene ikke fungerte i samspill med hverandre. 

– Ved å samle alle verktøyene under en paraply, gjør vi verdien av hvert enkelt produkt større, forteller produktsjef for Gyldendal Undervisning, Anders Gudmestad. 

Fleksibelt og relevant

Høsten 2020 ble Skolestudio lansert med fagene matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag, og til skolestart 2021 vil resten av fagene i grunnskolen være inkludert. Dermed kan lærere finne alt de trenger på ett sted, og magien skapes når det digitale møter det analoge og alle verktøy utnyttes fullt ut. 

– De siste årene har vi fulgt med og sett hvordan de ulike læringsverktøyene våre blir brukt, og vi har fått et inntrykk av hva som er viktig i undervisningshverdagen. Vi har sett at det er viktig at verktøyene som brukes er fleksible, rike og relevante og tilpasset elevene, sier Gudmestad.

Oppdatert innhold

Det betyr at skolestudio skal støtte lærerens behov for å ha kontroll over egen undervisning, og gjøre det lettere for ham eller henne å sette sammen lærestoffet slik at det er tilpasset målet med undervisningen og elevene. Det skal videre være nok, riktig og relevant innhold til å støtte opp under denne fleksibiliteten, og hvert tema skal ha ulike innfallsvinkler, slik at eleven kan møte innholdet på flere måter.

Det digitale verktøyet gjør at innholdet hele tiden kan oppdateres og tilpasses for eksempel det som skjer i nyhetsbildet. Videre skal verktøyene i Skolestudio treffe elever som befinner seg på ulike mestringsnivåer og med ulike interesser.

Foto: Gyldendal

Alt er ikke digitalt

Det at elevene lærer gjennom digitale læremidler betyr på ingen måte at de tilbringer hele dagen foran skjermen. Snarere tvert imot. Erfaringer viser at digitale læremidler som Skolestudio, kombinert med analoge og fysiske metoder, skaper mer engasjerte elever. Samtidig gir det lærerne en enklere hverdag.

– Et godt digitalt læremiddel skal presentere fagstoffet tilpasset den digitale flaten, men det betyr ikke at alle oppgaver skal løses digitalt. Det kan være en kombinasjon av analoge oppgaver som tegning, håndskrift eller baking, og digitale oppgaver som å lese inn en tekst, ta et bilde av noe man har laget eller programmering, sier digitalpedagog i Gyldendal Undervisning, Tove Torvund.

Aktive elever

Det har vært viktig å skape en sammenheng på tvers av både trinn, fag og ulike verktøy. 

– Som lærer opplever man at det er en avsender, og brukerne skal kunne kjenne igjen design og funksjoner på tvers av de ulike verktøyene. Man trenger ikke å lære seg et helt nytt verktøy når man bytter fag eller klasserom, sier designer Kristoffer Lundberg. 

Dette gjør verktøyene enkle å lære, bruke og innlemme i hverdagen. Det har for øvrig vært viktig å skape noe som oppmuntrer elevene til å bli aktive i sin egen læring.

– I stedet for å la elevene se på YouTube, ønsker vi at eleven skal bli youtuberen. I Skolestudio har vi funksjoner som lar eleven skape i stedet for å konsumere, og vi oppmuntrer elevene til å utforske, sier Gudmestad.

Foto: Gyldendal

Skaper engasjement

Elevenes engasjement i klasserommet avhenger mye av læreren, og dette gjelder uavhengig av om det brukes digitale eller analoge læringsformer. Likevel mener Torvund at mange elever kan bli engasjert av et digitalt læremiddel fordi de får presentert mer varierte oppgaver, med multimodalt innhold i form av lydstøtte på tekst, lytteoppgaver, film, animasjon og interaktive oppgaver. Dette gir en større variasjon for elevene, og når det brukes riktig kan det skape mer engasjement. 

Og mens digitale læremidler tidligere nærmest var kopier av den fysiske læreboka, er dagens digitale løsninger mye mer. Nå gir de en merverdi utover det læreboka klarer. Erfaringsmessig er de fleste foreldre positive til digitale læremidler, og de ser på dette som en naturlig del av samfunnsutviklingen.

Samarbeider med lærerne

All utvikling av Skolestudio har skjedd i tett samarbeid med lærere på norske barne- og ungdomsskoler, og slik skal det fortsette 

– Det viktigste vi gjør er å lytte til tilbakemeldinger og justere underveis, sier Lundberg. 

Han forteller at konseptet i seg selv er et resultat av lærernes ønske om å ha ett brukervennlig verktøy. Et verktøy som kan brukes i alle fag og på alle trinn på grunnskolen. 

– Strukturen er på plass, så nå er det innholdet det jobbes mest med. Tilbakemeldingene går gjerne på at innholdet holder høy kvalitet, men at lærerne ønsker seg mer. Dette tar vi på alvor, og resultatet er at Skolestudio til høsten dekker samtlige fag og skoletrinn, sier han.

Av Katrine Andreassen

Next article