Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Når hele bransjer reformeres er det behov for livslang læring
Sponset

Bygg- og anleggsbransjen er eksempel på en bransje som har gjennomgått omfattende endringer, og hvor mye digitaliseres. Det skaper behov for ny kompetanse, bedre systemer og god opplæring.

– Vi er opptatt av å bidra slik at byggebransjen kan arbeide smartere og mer effektivt ved å dra nytte av digital teknologi. Derfor arbeider vi med en kontinuerlig forbedring og utvikling av styringssystemet JobBox som er fremtidens verktøykasse for bygg- og anleggsbransjen, sier Ivan André Hope, som er daglig leder i selskapet Total Kontroll AS.

Total Kontroll AS er en av Norges største leverandører av programvarer og konsulenttjenester til bygg- og anleggsbransjen. Selskapet er eksperter på å utnytte mulighetene som digitale løsninger gir, og har gitt bransjen et verktøy som kan ta dem bort fra en papirbasert hverdag.

– Det handler om at de som skal utføre arbeidet kan effektivisere prosessene sine og at ting går automatisert. Når en oppgave skal utføres får de som trenger det meldinger i sanntid istedenfor å overlevere papirbasert dokumentasjon, fortsetter han.

JobBox er et nettbasert styringssystem som inneholder både internkontroll/HMS-system og kvalitetssikringssystem. Her har man blant annet sjekklister, system for timeregistrering, og andre digitale tjenester knyttet opp mot bransjen. Det oppfyller arbeidstilsynets og øvrige myndigheters krav.

– Vi tilbyr kontinuerlig opplæring for våre kunder, for vi blir aldri fornøyde før vi ser at alle i organisasjonen benytter JobBox på daglig basis. Vi begynner gjerne opplæringen med daglig leder og går deretter nedover i organisasjonen helt til alle har lært seg å bruke systemet og dra nytte av det. Dette er livslang læring i praksis, tilføyer Hope.

JobBox er nå en del av pensum hos en del fagskoler, ingeniørhøgskoler og universiteter, og blir brukt som støtteverktøy i den nye byggesakprosessboka som kommer ut til høsten.

Digitale kurs og hjelp til søknader

Total Kontroll tilbyr også digitale kurs som HMS-kurs for daglig leder og verneombudskurs. Kursene er godkjent og dekker alle elementene som arbeidsgiver plikter å gjennomgå.

– Våre kurs tar gjerne fra én til tre timer mens tradisjonelle kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og derfor ofte fører med seg unødvendig høye utgifter. Med vårt tilbud om e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg isteden, påpeker han.

– Et tredje område er å hjelpe ufaglærte med å få fagbrev og å bidra med konsulenttjenester for håndverkere som vil søke om mesterbrev. Vi hjelper de som ikke har noen formell utdannelse, men som vil søke om mesterbrev basert på den praktiske erfaringen de har, med å dokumentere arbeidspraksis og erfaring. Dette er flinke fagfolk som utfører arbeidet sitt vel så godt som de med utdanning og mesterbrev, men de trenger å få det dokumentert på en skikkelig måte slik at de kan få mesterbrevet sitt, avslutter Hope.

Av Tom Backe

Next article