Home » Fremtidens skole » Lærerne bygger fremtidens skole
Sponset

Skolen i Norge er inne i et stort skifte, og fagfornyelsen ligger som et solid fundament for undervisningen som skal skje de neste årene. Lærerne har gjort en formidabel innsats for å gi liv til den nye læreplanen, og akkurat nå – på kryss og tvers av Norge – gjøres det et solid nybrottsarbeid for å implementere fagfornyelsen.

Denne jobben er det skolene og lærerne som gjør, og de bruker all sin kompetanse, god metodikk og et bredt utvalg av undervisningsressurser for å sikre sine elever den beste undervisningen. Vi vet at all denne jobben gjøres på alle skoler – akkurat nå. 

I tillegg til at det skapes godt innhold av lærere, utvikler også organisasjoner og andre aktører i skolesektoren svært gode undervisningsressurser. Undervisningsplan sitt mål er å samle alt det beste innholdet på ett sted, og slik utgjøre en forskjell for lærere, ansatte i skolen og elevene i grunnskolen.

Undervisningsplan er en kunnskapsplattform for alle som underviser i grunnskolen. Her kan du samhandle med kolleger, bli inspirert av dyktige pedagoger og fagfolk, og få personlig tilpasset innhold som du kan bruke i din undervisning.

Temakalender

Vår temakalender følger skoleåret, og her finner du inspirerende, tverrfaglige temauker klare til bruk for hver uke. De er lagt opp for småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn, og fagfornyelsen er ivaretatt i alle ledd. Alt læreren trenger er inkludert!

Undervisningsbank

Når du logger inn i Undervisningsplan, vil systemet bli stadig bedre kjent med deg og dine preferanser og behov. Du vil få personlige forslag basert på hvilke fag og trinn du underviser, og kan søke fritt blant alle undervisningsoppleggene i plattformen.

Planleggingsverktøy

Her kan du enkelt legge inn egne undervisningsopplegg, og samtidig la andre pedagoger få glede av dem. Planleggingsverktøyet er koblet opp mot Udirs data, slik at det er enkelt å knytte alle elementer fra fagfornyelsen til undervisningsopplegget. Når opplegget lastes opp, vil det være pent presentert og godt å manøvrere i.

Lærersamfunn

Du kan følge dyktige og inspirerende lærere, kolleger og organisasjoner i plattformen. Du kan også like og lagre undervisningsopplegg. Jo mer aktiv du er – jo mer tilpasset blir innholdet på din personlige side. Undervisningsplan blir ditt utvidede lærerkollegium, og et digitalt og inspirerende arbeidsrom på nett!

Registrer deg på undervisningsplan.no, og få gratis tilgang ut året!

Av Tonje Brattås

Neste artikkel