Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Digitale løsninger vil forbedre fremtidens skole
Sponset

– Gode digitale løsninger handler ikke bare om digitale læremidler, det handler om å legge til rette for at mest mulig tid brukes på det som er aller viktigst i hverdagen, nemlig god læring, sier administrerende direktør Hilde Benno Vaage i IST. 

Hilde Benno Vaage har mange års erfaring fra selskapet IST som utvikler digitale løsninger for skoler og barnehager. Etter ett år som administrerende direktør for IST Sverige, ble hun også direktør for IST Norge fra april i år. Hun har i tillegg mer enn 15 års praksis som lærer og skoleleder, noe som er en verdifull ballast for å styre selskapet som har til formål å bidra til å skape en enklere skolehverdag med digitale verktøy.

– Man snakker mye om digitale læremidler, men i virkeligheten kan hele skolen effektiviseres og forbedres ved hjelp av digitalisering. Det handler om administrasjonssystemer, timeplanlegging og andre verktøy som gjør det enklere å tilrettelegge for læringsprosessene i skolen, forklarer hun.

Setter brukerne først

ISTs filosofi er å lage systemer som løser brukernes behov, for eksempel apper som foreldre kan bruke for å følge barnas timeplan eller for å kommunisere med læreren når de trenger det.

– Det handler om å legge skolehverdagen bedre til rette for både elever, ansatte og elevenes foresatte. Derfor er vi veldig opptatt av å involvere sluttbrukerne i utviklingen og ta utgangspunkt i deres behov fremfor å bruke lange kravspesifikasjoner som grunnlag. For det er først når vi virkelig løser behovene til sluttbrukerne at vi lykkes, fortsetter hun.

Illustrasjon: IST

Smidige løsninger

Brukervennlighet og fleksibilitet er nøkkelbegreper i all softwareutvikling, og det er som regel nødvendig med tilgang til data fra mange ulike datakilder for å få dette til.

– Derfor er vi opptatt av at systemene vi møter har åpne APIer. Enkelt forklart betyr det at ulike systemer klarer å «snakke sammen». Men selv om løsningene våre ofte kombinerer data fra mange uavhengige, underliggende systemer, er det viktig at brukerne oppfatter løsningen som ett system. Dette systemet må være lett å bruke, enkelt å forstå og selvfølgelig ivareta alle krav knyttet til datasikkerhet.

– I tillegg ser IST veldig positivt på at det settes nasjonale standarder for utveksling av data, der blant annet UDIR og KS har en viktig rolle. På den måten kan ISTs løsninger bli viktige byggeklosser for utveksling av data gjennom den nye EduCloud-plattformen som muliggjør dette i det økosystemet som allerede finnes.

Små skritt i riktig retning

Benno Vaage påpeker også at man ikke alltid trenger å tenke så stort når man tenker digitalisering:

– Kanskje er det på tide å ta et steg tilbake og utvikle løsninger som løser noen få behov av gangen. Rett og slett løse de viktigste tingene først og senere bygge ut løsningene med mer funksjonalitet. Alternativet har ofte vært at våre kunder bestiller et veldig omfattende produkt med mange spesifikke krav, for så å oppleve at det kanskje ikke fungerer optimalt i alle deler når det blir tatt i bruk, sier hun.

Hva har vi lært i løpet av våre 30 år?

– I tillegg til medarbeidere med mye teknisk fagkompetanse, er nok det aller viktigste at vi også har mange ansatte med lang erfaring fra skoler og kommuner. Med slike medarbeidere blir det enklere for oss å forstå sluttbrukerens hverdag. Fremover skal vi fortsette å arbeide for skolens beste, og det skal vi gjøre gjennom innovasjon og brukermedvirkning. I dag har vi dedikerte ansatte som bare jobber med innovasjon og utvikling, det er en måte å sette kreativitet i system på, avslutter hun.

Visste du at…

IST er ISO 27001-sertifisert og har informasjonssikkerhet som topp-prioritet i alt vi gjør. 

IST tilbyr rådgivningstjenester, og kan bistå med å få plass gode og helhetlige løsninger. 

IST administrerer nær 70.000 oppmeldinger til privatisteksamen denne våren og leverer cirka 38.000 vitnemål digitalt til Samorda Opptak.

Av Tom Backe

Next article