Home » Fremtidens skole » Digitalisering av skolen må gå via profesjonsfellesskapet
digitalisering

Digitalisering av skolen må gå via profesjonsfellesskapet

Digitalisering i skolen må handle om å ha en gjennomtenkt plan for hvordan teknologi og pedagogikk kan spille sammen for å skape et enda større faglig og sosialt utbytte for elevene. Foto: Pixabay

Fra et lederperspektiv er vellykket implementering viktigere enn store vyer når det gjelder digitalisering av skolen.

Det mangler ikke på høye ambisjoner og forventninger fra både lokale og sentrale myndigheter når det gjelder digitalisering av skolen. Dette er vel og bra, og det ville vært unaturlig hvis politikerne våre ikke var opptatte av at skolene skal være i førersetet når det gjelder å tilby fremtidsrettet undervisning til barna våre. Samtidig vet vi at avstanden fra politikernes ambisjoner til klasserommet kan være lang og kronglete, spesielt hvis skolen selv ikke opplever tilstrekkelig eierskap til prosessen.

Stig Johannessen

Forbundsleder i Skolelederforbundet

Både muligheter og utfordringer

I Skolelederforbundet ser vi at ny utdanningsteknologi både gir store muligheter og store utfordringer. Å lære elevene å bruke nye digitale verktøy i en enkeltstående læringssituasjon er blant de enklere utfordringene. Det er langt mer krevende å skulle gjøre digitaliseringen til en integrert del av skolens helhetlige pedagogiske utviklingsarbeid. Dette er et lederansvar som må tas på høyeste alvor.

I Skolelederforbundets øyne handler ikke digitalisering om å gi elevene nye «gadgets», men om noe langt større. Profesjonsfellesskapet utgjør i våre øyne selve motoren i skolen og barnehagen. Vi mener at nøkkelen til godt digitalt utviklingsarbeid ligger i en godt ledet kompetanseutvikling av dette kollektivet.

Kompetanseutviklingen må skje på enkeltskolenivå, men også på kommunenivå. Ressurser må settes av slik at profesjonsfellesskapene får tid og mulighet til å øke kompetansen på samtlige felt som berøres av digitaliseringen.

Teknologi og pedagogikk

Digitalisering i skolen må ikke bli et rotterace der pedagoger løper etter de siste teknologiske nyvinningene. Digitalisering må handle om å oversette myndighetenes forventninger om digitalisering til en skolespesifikk kontekst der profesjonsfellesskapet sitter i førersetet.  Digitalisering i skolen må handle om å ha en gjennomtenkt plan for hvordan teknologi og pedagogikk kan spille sammen for å skape et enda større faglig og sosialt utbytte for elevene på den enkelte skole.

Av: Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet

Neste artikkel