Home » Fremtidens skole » Digitalisering handler om helhetlig strategi, ikke duppeditter
Sponset

Skolelederforbundet gjennomførte nylig et ideverksted der vi invitere forskere, kommuner og skoleledere til diskusjoner omkring temaet ledelse i en digital tid. Det tok ikke lang tid før en tydelig erkjennelse vokste frem av diskusjonene: For å lykkes med digitalisering er det avgjørende at skoleeier gjennomfører gode behovsanalyser og kompetanseheving både i skolen og i kommunen.

Digitalisering handler ikke om dingser og duppeditter. Digitalisering representerer et paradigmeskifte. Et skifte som krever involvering av hele det profesjonelle fellesskapet i skolen. Bare slik kan digitaliseringen finne sin gode, pedagogiske form. Vi ser mange eksempler på at kommuner har anskaffet og innført ny teknologi uten at vi som har skoene på, nemlig skoleledere, lærere og andre nøkkelpersoner i skolen, har fått være en del av beslutningen.

Tynt grunnlag

Mye av dette kan handle om at den skolefaglige kompetansen ikke er tilstrekkelig i alle kommuner og på alle forvaltningsnivåer. Gode kunnskaper om hvordan de ansatte i skolene og barnehagene jobber fra dag til dag er svært viktig for å kunne ta viktige beslutninger på deres vegne. Dessverre ser vi at beslutninger fattes på for tynt grunnlag med de uheldige konsekvensene det kan gi. Her kan innkjøp av digitale ressurser brukes som et eksempel. Vi har sett mange eksempler på at kommuner anskaffer systemer, kjører teknisk opplæring og dermed gratulerer seg selv med at de har digitalisert skolen. Slik vi ser det er en vellykket implementering kun gjennomført når teknologien er forankret i en pedagogisk plan hvor teknologien er ett av flere verktøy som læreren kan benytte i sin opplæring.

En faglig pedagogisk ramme

Skolelederforbundet mener det er viktig å samle kunnskap og kompetanse om hvordan vi kan utvikle gode, overordnede utviklingsstrategier hvor digitalisering inngår som et av flere elementer i den faglige utviklingen av skolen. Ny overordnet del av læreplanen og fagfornyelsen gir begge en god retning for hvordan vi skal utvikle skolen til beste for elevene. Det er derfor viktig at den digitale strategien er forankret i en faglig pedagogisk ramme. Digitaliseringen er et pedagogisk verktøy som må være tett knyttet til fagene og det faglige for å sikre at vi holder en rød tråd i arbeidet med å gi våre unge de beste faglige forutsetningene for en god fremtid.

Av Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet

Neste artikkel