Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Digitaliseringen erstatter ikke læreren
digitalisering

Digitaliseringen erstatter ikke læreren

Lærer
Lærer
Foto: Unsplash

Framtidens fellesskole med ny digital teknologi kan gi et vell av muligheter, men det er lett å gå seg vill i jungelen av reklamepost som ligger i mange epostkasser rundt om på skolene.

En digital skole er mer enn en PC-skjerm. I den teknologiske utviklingen finner vi for eksempel både 3D-printer og virtuelle rom. Med andre ord digitale hjelpemidler som stimulerer til aktivitet. Det kan være muligheter som ligger i for eksempel malingssprøyteteknologi innenfor virtuell virkelighet (VR) eller AR-teknologien (utvidet virkelighet). Det spennende med dette, er at undervisningen i klassiske håndverk kan knyttes til denne teknologien.

Med VR-briller kan elevene for eksempel gå inn i et verksted og lakkere en bil, eller være med på lofotfiske og hente opp skreien. Teknologien kan imidlertid ikke erstatte alt. I den «virkelige verden», må noen gjøre rent lakkeringsutstyret og noen må tilberede fisken. Den digitale utviklingen bør gå i retning av å motivere til å få lyst til å gjøre praktiske ting i virkeligheten, og ikke bare lære seg alt gjennom skjerm og konsoller.

I fagfornyelsen ligger også det nye valgfaget programmering. Skal faget ha noe for seg, må det selvsagt være et krav at læreren har fått den videreutdanningen som trengs for å undervise i programmering. Lærerutdanningene må gi en framtidsskole med god politisk akustikk der dansegulvet er støpt av humanisme, et inkluderende menneskesyn og et bredt digitalt kunnskapssyn.

Mette Johnsen Walker, påtroppende forbundsleder i Skolenes landsforbund. Foto: Runar Nørstad, SL

Den viktigste ressursen både nå og i framtidens skole er mennesker. Dette har vi lært også i pandemien, med tanke på at mange føler på utenforskapet. Det er ikke alle som har et stort nettverk privat, og da er det møtet og følelsen av fellesskap i klassen og på skolen som sørger for at barn og unge har en tilhørighet der de utfordres på godt og vondt. Møtet med læreren og andre voksne i skolen er av avgjørende betydning, og må aldri erstattes av teknologiske nyvinninger. Det fysiske møtet overgår fjernundervisning!

Med et vell av teknologiske nyvinninger å boltre seg i, er det viktig å ha hodet klart når man går til innkjøp. Lytt til både elevene og de som er tettest på elevene, og bruk tid på å velge investeringene for framtidens fellesskole. Digitaliseringen av skolen er tillitsbasert.

Skolene skal ha god tilgang til varierte læringsarenaer og variert metodisk utstyr. Skikkelig metodisk variasjon, der også praktisk og estetisk fokus er en selvfølge, er alfa og omega for å gi alle elever god opplæring. Nettbrettet eller PC-en bør ligge sammen med pennal og bøker i sekken.

Av Mette Johnsen Walker, påtroppende forbundsleder i Skolenes landsforbund

Next article