Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Digitaliseringsundersøkelsen – et verktøy for å vurdere fremdrift og kvalitet i digitaliseringsarbeidet!
Sponset

Realiserer digitale verktøy verdiløftet i fagfornyelsen? Svaret får du i digitaliseringsundersøkelsen fra Conexus Insight!

Bruk av digitale verktøy og hjelpemidler har økt betraktelig i skolen i det spesielle året som har vært. Vi har sett viktigheten av å kunne samarbeide i en heldigital hverdag, fortsette med å utforske og skape, og ikke minst – beholde evnen til å tenke kritisk i digitale rom. Endringene har også vist oss betydningen av gode verktøy for å følge opp sårbare elever.

Les mer om Conexus Insight her

Brede læringsanalyser gir bedre innsikt

Conexus Insight er et utviklingsverktøy som inneholder ulike datakilder og datatyper tilrettelagt for brede læringsanalyser. I arbeidet med fagfornyelse, tidlig innsats og inkluderende praksis er dette et banebrytende verktøy for skolehverdagen. Conexus Insight hjelper skolene med å:

  • enkelt se relevante data i sammenheng
  • forstå resultatene som skal analyseres
  • følge elevgruppers utvikling over tid
  • tilpasse data lokalt og regionalt
  • spare tid selv med økt informasjonstilgang

Les mer om Conexus Insight her

Her ser dere et eksempel på bred læringsanalyse for skole. Diagrammet viser sammenhengen mellom hvordan elevene svarer på spørsmål om «digitalt samarbeid» og «kritisk tenkning i digitale rom». I det konstruerte eksemplet for en skole ser vi at elevene opplever stor grad av digitalt samar-beid, men i mindre grad trening i kritisk tenkning i digitale rom. Hva kan dette henge sammen med?

Få tilgang til digitaliseringsundersøkelsen

I samarbeid med elever og lærere har Conexus utviklet en digitaliseringsundersøkelse som kan brukes til refleksjon over læring gjennom digitalt arbeid. Både elever, lærere og foresatte besvarer spørreundersøkelsen, noe som gir et helt unikt analysegrunnlag. Med syv nøye utvalgte faktorer til refleksjon, gir digitaliseringsundersøkelsen en forståelse for om bruk av digitale verktøy er med på å realisere verdiløftet i fagfornyelsen. I tillegg kan man se sammenheng med utviklingen på indikatorer om elevenes opplevelse av læringsmiljø og -resultater i Conexus Insight.

Bli med og prøv Conexus Insight!

Ta kontakt med Olav Eng Teigen på [email protected] / 950 16 495

Har du lyst til å lære mer? Meld deg på gratis webinar for ledere på denne lenken: Evaluering av digitaliseringsarbeidet i skolen – Demio

Av Nina Smeby

Next article