Home » Fremtidens skole » Et unikt læremiddel for nyankomne ungdommer
Sponset

Hugin og Munin er et morsmålsstøttet digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdom mellom 16 og 24 år. Læremiddelet dekker kompetansemål for VG1 og VG2 etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.

Læreplanen speiler den ordinære planen og gir likeverdig kompetanse. Hugin og Munin kan derfor brukes i ordinære klasser, parallelt med det vanlige norskfaget i videregående.
Læremiddelet tar utgangspunkt i læreplanenes kjerneelementer.

Et lite firma med stort hjerte

Hugin og Munin er utviklet av Tone Evensen og redaksjonen i Magisk Kunnskap. De er opptatt av å sikre en likeverdig opplæring for nyankomne ungdommer.

Tone Evensen

Daglig leder i Magisk kunnskap

– Utenforskap er ett av mange store og prioriterte samfunnsproblemer. Vi mener at forebyggingen av utenforskap starter i skolen. Ved å gi ungdommer og unge voksne den utdanningen og kompetansen som både de og samfunnet trenger, skal vi medvirke til at de blir aktive deltakere og bidragsytere i samfunnet, forteller Evensen.

Inspirere, motivere og skape lyst til læring

Læremiddelet tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs. Det bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet.

– Denne tilnærmingen, samtidig som verktøyet gir mange muligheter for tilpasning, skaper et inkluderende, engasjerende og mangfoldig fellesskap i klassen, sier Evensen.

Ved å trekke inn elevenes bakgrunn, bygges en bro mellom det kjente og ukjente, og eleven får større mulighet for å tilegne seg nytt stoff.
– Vi gir mye støtte framfor å forenkle lærestoffet. Morsmålsstøtten er på ti språk, det er muntlig innlevering, leseguide og lyd. Og når alle jobber med samme tema, kan alle bli inkludert, mener hun.

Hugin og Munin legger opp til et strukturert samarbeid mellom elever.

– Gjennom samhandlingsoppgaver får elevene nytte av hverandres kunnskaper og både måloppnåelsen og sosiale ferdigheter øker. Språk og samarbeid læres best i praksis, sier Evensen.

Verktøykasse for elever og lærere

Verktøykassa er en samling ressurser for elever og lærere. Til elevene er det utviklet ressurser for skriving, lesing og grammatikk. Evensen nevner spesielt kontrastiv grammatikk som innebærer å sammenlikne norsk med morsmålet.

– Vi har laget 19 korte filmer for å visualisere dette, alle oversatt til ti språk.

I lærerens verktøykasse gis det råd om tilpasninger, tips til fagstoff og ideer til ekstra aktiviteter.

Magisk kunnskap AS er en sosial entreprenør som ønsker å bidra til at nyankomne ungdommer med kort botid i Norge lykkes i skolen. Vi ønsker å skape målbare positive endringer for målgruppen, gjennom vårt læremiddel for flerspråklige ungdom.

Les mer på magiskkunnskap.no

Neste artikkel