Home » Fremtidens skole » Fire måter digitale læremidler kan lette elevers og læreres hverdag
Sponset

Kan teknologien avlaste lærerne, og dermed gi elevene bedre undervisning? Med digitale oppgavebanker, smart tilbakemelding underveis og tilpasset opplæring vil KF prøve å gjøre skolehverdagen litt lettere.

 Selv om KF er en utfordrer i markedet, ser de selv på det som en stor styrke.

– I motsetning til de store konkurrentene, som gjerne har med seg en arv og må endre seg for å passe læreplanen, begynner vi med blanke ark. Vi snakker ikke om at vi må tilpasse oss læreplanen. Våre produkter er allerede i tråd med læreplanen, sier Marte Fjeld, produktansvarlig i KF for programmene Skrible og Skolerom.

– KFs læremidler er ikke bare trykte medier som er digitalisert. Vi utnytter teknologien vi har til å redefinere læringsprosessene. Vi er mindre og smalere, og bruker mer tid på å spesialisere oss på digitale verktøy, legger Fjelds kollega, Hanne Karlsen til. Hun er produktansvarlig for programmet eMatte.

Skrible

Skrible er et banebrytende skriveverktøy, utviklet i samarbeid med NTB Arkitekst. I Skrible, får elevene tilpasset skriveopplæring og veiledning underveis i skriveprosessen.

– Vi bruker språkteknologi som ser flere nyanser i en tekst enn hva rene retteprogrammer kan, sier Fjeld.

I tillegg velger læreren hva eleven skal jobbe med. Mens noen trenger å jobbe med stor og liten bokstav, kan andre øve på å dele teksten inn i avsnitt.

Skolerom

Sammen med Orage, har KF samlet et bredt tekstutvalg for grunnleggende lesing og tverrfaglige emner i alle fag. Tekstene er tilgjengelige i tre ulike nivåer.

– Tekstene i Skolerom er multimodale og består av både tekst, bilde og video, litt som Aftenposten og NRKs kule fortellinger. Det gir en ny og moderne leseopplevelse, sier Fjeld.

eMatte

I programmet eMatte, får læreren en fullstendig oversikt over klassene og elevene, og det legges til rette for tilpasset opplæring. Læreren får tilgang på et bredt utvalg av oppgaver i tre nivåer, og på tvers av fag.

– Eleven vil til enhver tid få tilbakemelding på rett og galt, og blir guidet videre i forståelsesarbeidet. Læreren vil se i sitt grensesnitt hva eleven har svart, og hva de trenger å øve mer på, sier Karlsen.

De fire punktene

Dette er de fire av punktene KF jobber med for å lette hverdagen for elever og lærere:

1. Språkteknologi

Dette er en avansert form for teknologi som eksempelvis fanger opp om ord gjentas ofte, om eleven har glemt avsnitt og om setningene er for lange. Dette tilfører mer til skrivingen enn å påpeke stavefeil.

2. Tilbakemelding underveis

Ved å velge og tilpasse vurderingskriteriene til elevene i et program, vil det kunne gi veiledning og tips til forbedring av teksten underveis. Dermed er mye av vurderingsjobben allerede gjort når læreren mottar oppgaven, og læreren kan bruke tid på det viktigste, nemlig å gi eleven gode tilbakemeldinger.

3. Tverrfaglighet tilpasset læreplanen

Læreplanen nevner «tverrfaglig» flere ganger, men hva betyr det egentlig for lærerne? Tverrfaglige programmer kan sørge for at elevene får de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning, på tvers av fagene.

4. Enkel tilpasset opplæring

Hver enkelt elev har rett på tilpasset oppfølging. KFs verktøy tilbyr opplæring der læreren på forhånd velger hvilke elever som skal jobbe med hva, og på hvilke nivå.

Om KF:

  • KF utvikler motiverende, digitale læremidler som er tilpasset fagfornyelsen LK20.
  • Læremidlene er tilpasset lærere fra 5. trinn og opp til ungdomstrinnet, og legger vekt på de grunnleggende ferdighetene regning, skriving og lesing – på tvers av alle fag.
  • Bærum, Asker og Larvik kommune har allerede valgt ett eller flere av KFs læremidler.

Av Marte Frimand

Neste artikkel