Home » Fremtidens skole » Med læreren – for eleven
Sponset

Aschehoug Univers er det digitale læringsuniverset fra Aschehoug Undervisning, hvor de har samlet læremidler for alle fag og for alle trinn. Læremidlene er utviklet i samarbeid med lærere – for elevene.

Forlaget tilbyr læremidler som er relevante, utforskende og har en tydelig progresjon.

– Lærerne skal gå i dybden, tilpasse og engasjere elevene sine hver dag i klasserommet ved hjelp av vårt læringsunivers, sier markedssjef Liv Berit Normann stolt.

Ut av klasserommet

– Vi vil at elevene skal få den beste læringsopplevelsen og høyest mulig læringsutbytte. Til fagfornyelsen utvikler vi heldigitale læremidler for alle fag og til alle trinn på grunnskolen, samt nye digitale læremidler til videregående. Vi skal bruke det digitale på det som det digitale er bra på, men målet i seg selv er jo ikke at barna skal sitte mest mulig foran skjermen. Vi legger derfor også til rette for at eleven skal jobbe analogt, og at de skal komme seg ut av klasserommet, sier Christoffer Glosli, som er ansvarlig for utviklingen av Aschehoug Univers.

Forsvinner læreboka?

Selv om skolene går i en retning som blir mer og mer digital, kommer antagelig ikke den tradisjonelle læreboka til å bli borte. Skole-Norge er sammensatt, og mens noen velger bøker, velger andre heldigitale løsninger, og mange foretrekker noe midt imellom. Derfor utvikler Aschehoug Undervisning også bøker i alle fag og til samtlige trinn:

– Siden elevene er forskjellige er det gull å kunne tilby begge deler. For de aller minste kan det være vanskelig å gjøre alt digitalt med mange åpne programmer på en gang. Da kan det være fint å ha bøker også, og siden barn lærer forskjellig er det viktig at vi tilbyr noe til alle. Bøkene våre har et moderne uttrykk, og hver gang barna blar om skal de få opplevelser som gjør at de holder på motivasjonen. Den virkelige verden er både digital og papirbasert, derfor er det fint at disse verdenene også henger sammen i det vi tilbyr, sier Cecilie Ranke, redaktør for det nye læremiddelet Fabel fra Aschehoug Undervisning. 

Digitale læremidler er gode samtalestartere

Mange lærere benytter de digitale læremidlene som samtalestartere i klasserommet. De bidrar til å få i gang den gode samtalen og de spennende diskusjonene.

– Vi vil jo ikke at hvert barn bare skal sitte foran hver sin skjerm, for det er i fellesskapet at læringen skjer. I fagfornyelsen er det viktig at elevene selv skal få anledning til å utforske sammenhenger. De skal gjøre sine egne oppdagelser og forske seg frem til løsninger i fellesskap, ikke bare bli fortalt noe av en lærer, forklarer Asbjørn Lerø Kongsnes som er lærer ved Marikollen ungdomsskole og forfatter av Matemagisk 5-10.

asbjorn-lero-kongsnes

Asbjørn Lerø Kongsnes

Lærer ved Marikollen ungdomsskole og forfatter av Matemagisk 5-10

– Mange av de løsningene vi har i dag gir elevene mye bedre anledning til å utforske. Gjennom det digitale kan de arbeide interaktivt på en helt annen måte enn hva som er mulig i en papirbok. Det mest fantastiske er mulighetene de digitale løsningene gir, som setter elevene i stand til å utforske, jobbe interaktivt og bli engasjert i det faget de arbeider med, fortsetter han.

Kvalitetssikret i flere ledd

Når Aschehoug Undervisning utvikler læremidler, benytter de seg av intervjuer og testing som ledd i kvalitetssikringen. Blant annet testes digitale løsninger og bøker ut på flere skoler før de produseres, distribueres og tas i bruk.

– Vi må også nevne de dyktige og kreative forfatterne våre som både er kjempegode lærere, professorer, og lese- og skriveveiledere. Felles for dem alle er at de innehar kompetanse og erfaring som er svært relevant for å lage læremidler. Vi har et sterkt team med ressurspersoner, både i og utenfor Aschehoug Undervisning, og de er med på å lage det aller beste som lærere og elever kan ønske seg både digitalt og i bokform, avslutter Cecilie Ranke.

Av Tom Backe

Neste artikkel