Home » Fremtidens skole » Fremtidens lærere må ha bred faglig kompetanse
Fremtidens skole

Fremtidens lærere må ha bred faglig kompetanse

chris-goran-holstad
chris-goran-holstad
Chris Gøran Holstad, 2. nestleder i Skolenes landsforbund. Foto: Runar Nørstad, Skolenes landsforbund

– For å møte fremtidens utfordringer må kompetansen til lærerne bygges ut i bredden. Jeg savner allmennlæreren, sier Chris Gøran Holstad, 2. nestleder i Skolenes landsforbund. 

Skolenes landsforbund har med stolthet favnet arbeiderbevegelsens utjevningspolitikk i slagordet: «Kunnskap til få gir makt. Kunnskap til alle gir frihet».

– Jeg mener helt klart at det ikke trenger å være noen motsetninger mellom det å være god i flere fag, og det å være ekstra god i ett fag. Derimot er det helt uforståelig og totalt urimelig at lærere med fem års utdanning skal ende opp med å få ulik lønn. Slik er det faktisk i dag, forteller Chris Gøran Holstad som selv har mange år bak seg som faglærer i byggfaget.

Obligatorisk master

Skolenes landsforbund har hele tiden vært positive til at lærerutdanningen ble styrket med et masterløp, men forbundet har imidlertid alltid ment at det var uklokt å gjøre dette til en obligatorisk del av lærerutdanningen.

– Dette, sammen med firerkravet i matte for å bli tatt opp i lærerutdanningen, mener jeg har avskåret mange potensielle dyktige lærere fra å bli lærere, men også det å klare og fullføre et masterløp. Det er ikke alle som skal undervise i matematikk eller trenger en master for å undervise i sine fag. Hadde det da ikke vært bedre om man heller silte lærere på tur ut, enn på tur inn i utdanningen, spør Holstad.

Avskilting av lærere

Obligatorisk master og kompetansekrav for undervisningsfag har bidratt til allmennlærerens død, og til «avskiltingen» av opptil 35.000 lærere. Dersom dette ikke hadde skjedd, kunne vi kanskje heller ha styrket mannskapet på skolene rundt om i landet og ikke opplevd en så stor grad av lærermangel og økt bruk av ufaglærte lærere, mener han.

– Avskiltingen av lærere fremstår fremdeles som noe av den groveste degraderingen av en yrkesgruppe i nyere historie.

– Kanskje det er nettopp fagfornyelsens føringer for tverrfaglighet som burde være grunnen for at den faglige bredden i kompetansen bør bygges ut. Om man kun utdanner spesialister, så samsvarer det ikke med intensjonene i fagfornyelsen, fortsetter Chris Gøran Holstad.

Bygge laget rundt elevene

Når vi skal fri oss fra dagens skole og se inn i krystallkula, samler medlemmene i Skolenes landsforbund seg om behovet for å styrke mangfoldet i kollegiet, ifølge 2. nestlederen.

– Helt konkret er både elevene og arbeidsmiljøet tjent med at kollegiet er en blanding av faglærere med dagens master, yrkesfaglærere, en nyskapt endret master som vi vil kalle allmennmaster og andre ansatte med spisskompetanse etter behov. En sterk fellesskole har et sterkt lag rundt eleven.

– Det viktigste verktøyet vi har for å skape gode lærere i fremtiden vil uansett være gjennom et godt og sterkt partssamarbeid. Vi kan ikke la den norske modellen forvitre ved at kommersielle aktører får altfor stor makt, spesielt når man tenker på blant annet utvikling av læremidler og den digitale utviklingen for øvrig, avslutter Chris Gøran Holstad.  

Av Tom Backe

Neste artikkel