Home » Fremtidens skole » Høyskolen som kan gi deg dobbel kompetanse og har noen av de mest fornøyde studentene
Sponset

Hvis du tar en femårig master i pedagogikk på Steinerhøyskolen, kan du både bli lærer på steinerskoler og i den offentlige skolen. Steinerhøyskolen har dessuten noen av landets mest fornøyde studenter med høy plassering på NOKUT’s studiebarometer.  

Med 34 steinerskoler og 46 steinerbarnehager er Norge et steinerskoletett land i forhold til folketallet. Interessen for steinerpedagogikken er stor, og ved Steinerhøyskolen i Oslo utdanner de lærere til steinerskolene, steinerpedagoger til steinerbarnehagene og sosialpedagoger til sosialpedagogiske virksomheter.

– Steinerpedagogikken er veldig bevisst på at hodet, hjertet og hånden skal være med i undervisningen. Derfor har steinerskolene håndverksfag der de blir kjent med materialer og et bevegelsesfag der de beveger seg til musikk, sier Even Lynne, som er professor ved Steinerhøyskolen og underviser i språkforming, drama, ledelse og personlig utvikling.

Even Lynne

Professor ved Steinerhøyskolen

I tillegg til ren intellektuell kunnskap får steinerskoleelevene møte det kunstneriske, estetiske og følelsesmessige, samt det fysisk motoriske. Elevene får også bryne seg på de klassiske kulturskattene. De møter blant annet gresk og norrøn mytologi og setter opp skuespill der de treffer de store originalverkene til Ibsen og Shakespeare.

– Noe annet som også er viktig er at steinerskolen er skjermfri frem til ungdomsskolen. Det betyr ikke at elevene ikke lærer data – for de gjør det. Men da som et eget fag og ikke som på mange andre skoler der skjerm kan bli for dominerende i skolehverdagen, tilføyer Lynne.

Studiet som gir dobbel kompetanse

Det er flere linjer å velge mellom på Steinerhøyskolen. Du kan ta bachelor på tre år heltid eller fire år deltid og bli steinerskolelærer, steinerbarnehagelærer eller sosialpedagog, eller du kan ta femårig master lærerutdanning i samarbeid mellom Steinerhøyskolen og OsloMet.

– Et viktig poeng er at masteren gir dobbel kompetanse. Med denne utdanningen kan du nemlig bli steinerskolelærer, men får samtidig også kompetanse til å bli lærer i den offentlige skolen. Dette oppnår du på den samme tiden som det tar å få en vanlig lærerutdannelse. Masterutdanningen, som vi har sammen med Oslo Met, er en fantastisk mulighet, særlig for de lærerstudentene som er litt kreative, som ønsker å få mye kunst i utdanningen sin, og som ønsker å få flere valgmuligheter når de er ferdig utdannet, understreker Lynne.

En hjemlig følelse

Steinerhøyskolen er også et hyggelig sted å være student. På studiebarometeret til NOKUT ligger høyskolen nesten helt på topp. Studenten Astrid Lyngdorf-Knæhus (30), som er fra Aarhus og går andreåret bachelor på den treårige lærerutdanningen, forteller gjerne hvordan det er på Steinerhøyskolen:

– Den første gangen jeg besøkte Steinerhøyskolen, for cirka fem år siden, følte jeg at det var en hjemlig stemning her. Vi har veldig fine lærere og hyggelige medstudenter, smiler hun.

Astrid Lyngdorf-Knæhus

Bachelorstudent på den treårige lærerutdanningen ved Steinerhøyskolen

– Skolen er heller ikke større enn at jeg stort sett kjenner alle som går her. Det er veldig sosialt. Jeg er for eksempel med i studentrådet, hvor vi planlegger flere forskjellige aktiviteter utenom skolen, som filmkvelder, tøybyttedager, vaffelettermiddager og masse annet.

Savnet steinerpedagogikken

Som liten gikk Astrid selv på steinerskole i Danmark. Da hun ble voksen jobbet hun blant annet i barnehage, før hun kjente at hun ønsket flere utfordringer.

– Først startet jeg på en lærerutdanning i Danmark, men fant etter hvert ut at jeg savnet det steinerpedagogiske aspektet. Grunnen til at jeg startet på Steinerhøyskolen i Oslo er at det bare finnes deltidsstudier i steinerpedagogikk i Danmark og ingen mulighet til å ta bachelor, forteller Astrid.

– Det fine med å ta denne bacheloren er at den gir meg mulighet til å studere videre senere og for eksempel ta en master hvis jeg vil det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre etter studiene og er åpen for å ta tingene litt som de kommer. Jeg hadde en veldig fin praksisperiode i januar, og muligens skal jeg jobbe litt på samme sted etter studiene før jeg eventuelt reiser tilbake til Danmark, avslutter hun.

Steinerpedagogikk er en internasjonalt anerkjent pedagogisk retning med over 3000 barnehager og skoler på verdensbasis. 80 av disse ligger i Norge.

De grunnleggende prinsippene og metodene i pedagogikken er like mellom landene. En steinerpedagogisk utdanning gir deg derfor verden som arbeidssted!

Steinerhøyskolen tilbyr steinerpedagogisk utdanning på bachelor- og masternivå, og tilbyr i tillegg et rikt utvalg av etter- og videreutdanning.

Les mer på steinerhoyskolen.no

Av Tom Backe

Neste artikkel