Home » Fremtidens skole » Hvordan lede en skole i pandemi?
Fremtidens skole

Hvordan lede en skole i pandemi?

stig-johannesen
stig-johannesen
Av Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet. Foto: Håkon Eltvik

Koronakrisen har brakt til overflaten en viktig erkjennelse for oss som leder skolene. Effektiv skoleledelse handler om å skape en felles situasjonsforståelse og myndiggjorte medarbeidere.

Da skolene måtte stenge ned og digital undervisning ble den nye normen, fikk vi demonstrert den fagligheten og kreativiteten som bor i norske lærere. I like stor grad fikk vi se eksempler på god skoleledelse. I en situasjon der den fysiske kontakten mellom medarbeiderne forsvant, så var elevene avhengig av at det profesjonelle fellesskapet, selv om det var splittet opp i utallige hjemmekontor, bevegde seg med samme mål og situasjonsforståelse: Vi skal opprettholde et godt undervisnings- og elevtilbud på tross av krisen vi står i!

Hovedansvaret ligger hos ledelsen

Hovedansvaret for å skape et profesjonelt fellesskap som jobber godt og koordinert for elevenes beste ligger hos ledelsen. Vår erfaring er at god skoleledelse i stor grad består av det vi gjerne kaller indirekte ledelse – eller distribusjon av beslutninger ned til lederne i klasserommet, altså lærerne. Det er lærerne som er tettest på elevene og som skal lede elevenes læringsarbeid. Hva blir da rektors hovedoppgave? Jo, dess høyere opp i organisasjonen man kommer, dess viktigere blir distribuert, indirekte ledelse. På mange måter kan man si, i alle fall på skoler av en viss størrelse, at rektors oppgave blir å utforme og manifestere organisasjonens idé og kultur – og slik sett være et pedagogisk fyrtårn som resten av organisasjonen kan navigere etter.

Selv om digitaliseringen av undervisningen har vist oss hvilket potensial som ligger der, har vi også sett digitaliseringens begrensninger. Dyktige og kreative ledere har gjennomført digital skolevandring og gjort det beste ut av det meste, men det er begrenset hva man får til av ledelse gjennom et «flatt» medium som det video tross alt er. Digitale flater fungerer utmerket når det gjelder styring og direkte ledelse, som for eksempel delegering av rutinemessige oppgaver. Men ledelse dreier seg om mye mer en styring. Ledelse handler også om å få medarbeiderne til å føle seg verdsatt, sett og lyttet til.

Den fysiske praten er uvurderlig

Den hyggelige, fysiske praten ved morgenkaffen, der både faglige og sosiale temaer kommer opp, er en uvurderlig del av godt lederskap. All verdens digitalisering kan ikke erstatte lagånden som bygges når mennesker møtes ansikt til ansikt. Skolen skal fortsette å være en sosial boble for både elever og ansatte. Bare slik skaper man den menneskelige veksten som skolen er avhengig av. Koronakrisen har vist at digitalisering kan erstatte en del, og definitivt effektivisere mange oppgaver. Men god skoleledelse handler om å utvikle elever og ansatte som mennesker – ikke bare som digitale superbrukere.

Av Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet

Neste artikkel