Home » Fremtidens skole » Koderevolusjon i skolen?
Fremtidens skole

Koderevolusjon i skolen?

Foto: Unsplash

Skal vi lykkes med å møte fremtidens teknologiske kompetansebehov må vi starte i skolen – med både elever og lærere. Og vi ser noen utfordringer nå i starten.

Samfunnet er preget av digitalisering og automatisering, det meste vil direkte eller indirekte vil bli styrt av dataprogrammer. Vi aldri har vært omgitt av så mange datamaskiner som nå, derfor blir grunnleggende forståelse for hvordan maskinene og systemene de kjører avgjørende for å beherske sin egen rolle og deltagelse i samfunnet.

Enten det er snakk om kjerneelementene, de grunnleggende ferdighetene eller de tverrfaglige temaene er forståelse for, og kunnskap om, teknologien som definerer vår egen tid viktig.

Mulighet til å forstå

Å ha forståelse for hvordan programmer virker, eller ta del i å skape dem, blir derfor nødvendig – omtrent som håndverk, språk, mat og helse. Alle skal ikke bli programmerere, like lite som alle skal bli snekkere eller skribenter. Det handler om å gi mulighet til å forstå omgivelsene, ta del i samfunnet og bidra til å beherske teknologianvendelse enten det er hjemme, i utdanning eller i arbeidslivet.

Gjennom programmering i skolen vil barn og unge møte og utforske algoritmisk tenkning, eller computational thinking, og ta del i læringsprosesser med systematisk tilnærming til problemløsning. Dette kan ha verdi i andre faglige sammenhenger i skolen, arbeidsliv og livet forøvrig, også om de ikke skal bli programmerere.

Ved å programmere får barn og unge erfaring med å skape, fremfor bare å ta i bruk, utvikle videre og bygge på noe eksisterende og forstå og kommunisere for å få frem muligheter for forbedring. Å kunne forstå, styre og skape med digitale verktøy kan være motiverende, og bidra til nødvendig selvtillit. Samtidig vil det bidra til fullverdig deltagelse i et digitalisert samfunn.

Bra med koding i skolen

I Norge har vi valgt å innføre programmering i skolen som del av etablerte fag. Lær Kidsa Koding applauderer hvordan det bidrar til at elevene møter programmering også i en tverrfaglig sammenheng. Samtidig vet vi at det kan være et betydelig løft for en lærer å utvikle egen kompetanse og sette seg inn i hva programmering er, hvorfor det kan være nyttig i det faget man skal undervise i, og hvordan det kan brukes og inngå i undervisningen.

Denne delen av fagfornyelsen representerer noe helt nytt, er tidkrevende og stiller andre krav til kursing, praksis og fagnettverk for lærere som ofte ikke finnes lokalt slik som for de etablerte fagene. Lær Kidsa Koding tilbyr og utvikler oppgaver tilpasset fagene i skolen. Vi samarbeider ofte med kommuner om bistand og støtte til lærere og har inntrykk av store forskjeller mellom kommunene og i hvor stor grad lærere kan være overlatt til seg selv.

Som non-profit aktør inngår vi samarbeid med partnere, enten det er med bedrifter som deltar i Kodebanken, initiativer som Kodetimen, super:bit-prosjektet med vitensentrene og NRK, eller lokale lærerkonferanser i samarbeid med kommuner, kodeklubber eller andre lokale partnere. Vi gleder oss over programmering i skolen og til ytterligere samarbeid med lærere over hele landet, enten det i vårt lærernettverk eller som i Hedmark hvor vi frikjøper en lærer 50 prosent for å bistå andre lærere.

Lykke til.

Av Simen Sommerfeldt og Torgeir Waterhouse, grunnleggere av Lær Kidsa Koding

Neste artikkel