Home » Fremtidens skole » – Kompetanseheving i alle ledd er en viktig suksessfaktor
Sponset

Både elever, lærere og ledere var aktivt med i oppstarten da skolene i Gjøvik skulle starte sin digitale reise. Samtidig var det viktig med en god partner som kunne hjelpe dem gjennom hele prosessen.

Med de nye læreplanene er digitale hjelpemidler og teknologi blitt enda viktigere i skolen, og for mange kommuner betyr det behov for nytt utstyr og ny kompetanse i alle ledd. Dette var tilfellet for Gjøvik kommune, der politikerne hadde et ønske om at alle elever i grunnskolen skulle utstyres med hver sin digitale enhet. 

Valgte iPad

– Da valget av teknologisk løsning skulle tas, henvendte vi oss til kommuner og skoler som har gjort teknologivalg før oss og spurte dem hvilke erfaringer de har gjort seg. Vi var også på en studietur til en skole som har kommet langt i arbeidet med teknologi, sier prosjektmedarbeider i Gjøvik kommune Kjetil Ulset.

kjell-ulset

Kjell Ulset

Prosjektmedarbeider i Gjøvik kommune

Basert på det de så og hørte, falt valget på iPad. 

– I tillegg hadde det en betydning hvilken teknologi kommunen brukte fra før og hvordan IKT-avdelingen så for seg administreringen av ulike løsninger, sier han. 

Les mer om Apple i skolen her

Erfaringsutveksling

Kommunen samlet så sine skoleledere for å sikre en god implementering. Skolelederne ba deretter om innspill fra lærerne, før det ble iverksatt pilotprosjekt på to skoler. 

– Der satte vi i gang opplæring av de ansatte i bruk av iPad i undervisningen, og i samarbeid med Atea ble det utarbeidet et opplegg der de ansatte fikk digitaldidaktisk kompetanseheving. De testet så ut det de hadde lært i egen undervisning, sier Ulset. 

Veilederne fra Atea tok deretter over klassene et par dager slik at lærerne fikk modellert hvordan dette kunne se ut i praksis. Målet med dette var å vise frem en god elevsentrert tilnærming til læring hvor det digitale fremmet den læringen og de læringsprosessene man ønsket seg mer av. 

– Pilotskolene delte så erfaringene med de andre skolene før de også gikk i gang, sier han. 

Bratt læringskurve

En av skolene som har vært gjennom innføringen av nye verktøy i Gjøvik er Kopperud skole, og rektor Ragnhild Ulheim har svært gode erfaringer med Atea. 

ragnhild-ulheim

Ragnhild Ulheim

Rektor, Kopperud skole

– Både elever og lærere har vært positive til prosjektet. På grunn av nedstengingen i mars ble det noe utsatt, men nå har alle elevene fått hver sin enhet. Noen fikk den utdelt rett før sommerferien, sier hun. 

Hun forteller at skolene likevel hadde nok enheter til utlån i den første perioden av nedstengingen. 

– Det ble en bratt læringskurve for både elever og lærere i bruk av digitale løsninger i fjernundervisningen, sier hun. 

Les mer om Apple i skolen her

God erfaring

Hun opplever at hun fikk god støtte i arbeidet med å få på plass de digitale løsningene, og forteller at Atea har vært til god hjelp ved henvendelser fra skolen. 

– Kompetanseheving i alle ledd er en viktig suksessfaktor for å lykkes med innføring av teknologi i skolen. Jeg som leder må være trygg på at vi håndterer dette godt og at vi får nødvendig støtte underveis, sier hun.

Ulheim anbefaler andre skoler og kommuner å nyte godt av den erfaringen andre har gjort. 

– Atea sitter med mye erfaring fra oppstart i andre kommuner, og det er viktig at disse blir tatt med videre til nye kommuner, sier hun. 

Opplæring av lærere på Kopperud skole. Foto: Leif Oddvar Kringen

Knyttes til læreplanen

Det å få utnyttet teknologien på best mulig måte var viktig.

– Som i all læring handler dette om kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Dette gjelder for ledere, ansatte, elever og foresatte. God, nyttig og praktisk opplæring er nøkkelen for å lykkes, understreker Ulset. 

Det har også vært viktig for kommunen å knytte den digitale opplæringen opp mot de nye læreplanene, slik at det blir en helhetlig opplæring. 

– Innføring av ny teknologi i skolen skal ikke være en frittstående greie, men noe som blir gjort som en del av innføring av nye læreplaner, sier han. 

At kommunen valgte å gå inn for Atea som leverandør, var ifølge Ulset basert på en totalvurdering. 

– De beskrev leveransen av det vi spurte om på en god måte og svarte prismessig også til forventningene. Atea kom dermed best ut, selv om det fantes andre gode aktører, sier han. 

Les mer om Apple i skolen her

Viktig med ledernivå

Leder for skoleutvikling i Atea, Elisabeth Palmgren, mener Gjøvik kommune er et godt eksempel på en kommune som har hatt en positiv start på sin digitale reise. 

elisabeth-palmgren

Elisabeth Palmgren

Leder for skoleutvikling, Atea

– De har valgt etter en klar tanke om hva teknologien skal bidra til, har sørget for forankring og kompetanseheving på ledernivå og utarbeidet en strategi for hvordan de skal lykkes over tid. Det skal bli spennende å følge dem de neste årene, sier hun. 

Hun understreker at kompetanseheving og forankring på ledernivå er viktig. 

– De som hopper over dette leddet får ofte digitalisert, men ikke digitalt transformert, sier hun. 

Det kan bety at den investeringen de har gjort ved kjøp av teknologien, ikke får den verdien den kunne fått for elevenes læringsutbytte. 

Hele prosessen

Selv har Palmgren 18 års erfaring som lærer og rektor i Oslo-skolen, og hun vet godt hvor viktig det er å motivere for læring gjennom å skape gode mestringsopplevelser.

– Det er ikke teknologien i seg selv som er viktig, men jeg har erfart hvor sterkt hjelpemiddel teknologien kan være dersom vi bruker den riktig. Det handler om å tilgjengeliggjøre læring for flere elever, sier hun. 

For Atea er det viktig å være en partner for hele den digitale reisen. 

– Vi jobber for at skoleledere og lærere skal lykkes med den digitale transformasjonen og er i en unik posisjon til å hjelpe med hele prosessen, sier hun. 

Hun forteller at Atea kan levere det meste av teknologiløsninger, enten kommunene velger iPad, PC eller Chromebook. De tilbyr også kodeutstyr, VR-briller og annet utstyr.

– Det er ikke hvilken teknologi som er viktig, men hva man bruker den til og hvordan.

Av Katrine Andreassen

Neste artikkel