Skip to main content
Home » Fremtidens skole » – Målet er å få til varige, og positive endringer i hverdagen til elever og lærere
Sponset

Lasse Thuv-Slettli tar temperaturen på norsk skolehverdag. Han samler og analyserer tusenvis av innspill fra lærere og andre skoleansatte, for å bidra til å utvikle norsk skole i positiv retning.

Lasse Thuv-Slettli har ti års erfaring fra skoleverket. Han har hatt mange ulike roller, som faglærer, tillitsvalgt, kontaktlærer og realfagsansvarlig. Han lærte seg yrket på ulike typer skoler, på svært ulike steder. Allerede tidlig i karrieren som lærer merket han presset. Han følte på behovet for endringer i skolehverdagen.

Tett på ekspertene

– Jeg fikk uventet mulighet til å være med på å utvikle kurs, webinarer og store, nasjonale konferanser for skolesektoren. Det har vært en stor glede for meg å være med på, sier han. Arbeidsgiver Fagfokus har fått et veldig godt rykte som arrangør av konferanser innen helse, arbeidsliv og utdanning. Det er kun fagfolk innen disse sektorene som arbeider der, og nettverket deres er helt enormt, sier Lasse.

Tydelige og varige endringer

– Vi etterspør landets dyktigste ekspertise når vi planlegger. Og det strømmer inn med tips om både teoretikere og praktikere vi bør samarbeide med. Og vi får nesten alltid ja, når vi spør dem om å stille opp. Det gjør også at jeg virkelig får følelsen av at foreleserne våre ønsker å utgjøre en praktisk forskjell. På våre konferanser kan man møte de dyktigste fagfolkene, ansikt til ansikt.

Lasse Thuv-Slettli gjennomgår hundrevis av tilbakemeldinger fra lærere for å kunne kjenne hvor skoen trykker, for de som er på jobb i skolene. Han er for lengst i gang med å planlegge en større vårkonferanse som heter «Utfordrende atferd i skolen». – Det er nok å henge fingrene i, smiler Lasse
Thuv-Slettli

Spesialundervisning som virker 2024

En konferanse for alle som arbeider med spesialpedagogikk

Hvordan kan endring skje?

– Vi vet ikke helt årsaken, men dette med ufrivillig skolefravær har jo vokst frem til å bli et alvorlig problem for de fleste kommuner i landet. Vi ser avisoppslag om dette, fra Lindesnes til Nordkapp. Vi har eksempelvis lenge kjent Sara Eline Eide og Jørgen Moltubakk, som er pedagoger som virkelig har gravd seg ned i disse problemstillingene. Sammen med dem arrangerer vi i midten av november konferansen «Ufrivillig skolefravær», som er et årlig arrangement vi gjennomfører. Vi er helt klare på at deltakerne etter konferansen vil være tryggere, og ha mer overskudd i egen jobb. Vi er overbevist om at de vil være klart dyktigere til å hjelpe elever som sliter, mener Lasse.

Ufrivillig skolefravær 2023

Konferanse om problematisk skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen.

Om spesialundervisning og interne fagdager

En annen av de store konferansene Fagfokus arrangerer handler om spesialundervisning. Tittelen «Spesialundervisning som virker» lover mye, men Thuv-Slettli mener ambisjonene må spennes høyt.

– Vi vil helt åpenbart møte veldig dyktige ressurser også under denne konferansen. Tema som bråk i klasserommet, stressmestring, lovkrav, samt status og kompetanse innenfor budsjett bør kunne vekke interessen, mener Lasse. Blant foreleserne som er på denne årlige konferansen pleier Thomas Nordahl å være.

– Vi er forresten i samarbeid med så mange eksperter nå at vi har begynt å formidle avtaler med dem til skoler, kommuner og institusjoner som ønsker å arrangere egne fagdager. «Lei en ekspert» kaller vi dette, forklarer Lasse.

Rabattkoder

Ved å bruke SKOLE, får man prisreduksjon på fysisk deltakelse både for ufrivillig skolefravær og for spesialundervisning som virker.

STREAM gir avslag på digitale deltakelser på de overnevnte konferansene.

Next article