Home » Fremtidens skole » Mangfold og likestilling – en nøkkelkompetanse i dagens samfunn
Sponset

Kunnskap om likestilling og mangfold blir stadig mer etterspurt og ved NTNU i Trondheim tilbys dette både som et mastergradsstudium og et årsstudium. Og begge programmene er stadig mer populære.
Studiet belyser brennaktuelle spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet, etnisitet og rase – både i dagens Norge og i et globalt perspektiv. Dette er en kompetanse som er svært etterspurt på dagens arbeidsmarked.

Hva betyr likestilling i dag? Hva betyr kjønn for spørsmål om makt og innflytelse i næringslivet? Og hva legger egentlig de ulike samfunnsaktørene i begrepet integrering? Spiller kjønn noen rolle i dette?

Dette er bare noen av spørsmålene masterprogrammet ved NTNU prøver å besvare.

Slike spørsmål er ofte opphav til heftige mediedebatter og diskusjoner innenfor både politikk, forvaltning og ellers i arbeidslivet.

Etterspurt kompetanse

Å forstå samfunnsmessige endringer knyttet til kjønn, seksualitet, etnisitet og rase er svært nyttig, og en rekke arbeidsplasser etterspør nettopp denne typen kunnskap i dag. Det er derfor mange muligheter for å få en spennende yrkeskarriere med en mastergrad i likestilling og mangfold.

Mange av studiets tidligere studenter har gått rett inn i spennende stillinger i ulike deler av arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor.

Som student har du dessuten stor frihet i valg av masteroppgave. Du kan velge å skrive masteroppgave om samfunnsaktuelle tema eller om noe du selv er spesielt interessert i. På den måten har du mulighet til å rette deg spesifikt inn mot den sektoren du selv ønsker å jobbe innenfor i framtiden.

NTNUs mest fornøyde studenter

Studiet krever ingen forkunnskap, noe som betyr at du kan få plass uansett hvilken bachelor du har fra før av.

Denne tverrfagligheten gir et spennende læringsmiljø som studentene setter stor pris på, og som kanskje er en av grunnene til at masterstudentene i likestilling og mangfold faktisk er de NTNU-studentene som er aller mest fornøyd med studiet sitt.

For de som ikke ønsker å ta mastergrad, er det fullt mulig å hive seg på et årsstudium i faget.

Dette sier studentene selv om masterprogrammet.

Fleksibelt studieopplegg

Isak Nathaniel Løberg Jacobsen hadde tatt bachelor i statsvitenskap før han begynte på masterstudiet i Mangfold og likestilling.

Isak Nathaniel Løberg Jacobsen

Student, masterstudiet i Mangfold og likestilling ved NTNU

Han valgte å studere ved NTNU fordi han hadde hørt mye positivt om både NTNU og Trondheim som studentby.

–  Jeg hadde hørt at det var et godt miljø for studenter og at det var lett å finne seg gode folk å bli kjent med. Nå har jeg bodd fire år i Trondheim og gått på NTNU, og er definitivt enig i den beskrivelsen, sier Jacobsen.

At studievalget falt på masterprogrammet i likestilling og mangfold, henger sammen med hans egne interesser for temaet.

– Jeg er personlig veldig interessert i kultur og hvordan kultur og spesielt normer i samfunnet påvirker oss mennesker. Personlig har jeg en bachelor i statsvitenskap, og ble veldig interessert i den nyere konstruktivistiske tankegangen innenfor feltet. Å få et akademisk grunnlag for endringer i kultur og fenomener som forskjell, likhet og mer er noe jeg ser på som nyttig både for min egen utvikling som forsker, og også viktig for samfunnet som helhet, for å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, sier han.

I tillegg er han veldig fornøyd med hvordan studiehverdagen er lagt opp, og at det er stor fleksibiliteten i studieopplegget.

–  Det virker som en perfekt blanding mellom det at professorene stoler på meg, samtidig som de setter gode forventninger. Det er også godt lagt opp til sosiale sammenkomster, sier han.

Viktig å velge noe man brenner for

Saron Kahssay hadde tatt en bachelor i sosialantropologi ved NTNU før hun begynte på masterprogrammet i
likestilling og mangfold.

De positive erfaringene fra NTNU gjorde at hun bestemte seg for å fortsette ved samme studiested.

Saron Kahssay

Student, masterstudiet i Mangfold og likestilling ved NTNU

–  Jeg valgte å studere på NTNU fordi jeg trives veldig godt på universitetet. Jeg valgte også å ta masterstudiet ved NTNU, fordi jeg tidligere har vært student der. Det føltes trygt å velge et universitet som man er kjent med, sier Kahssay.

Grunnen til at valget falt på masterprogrammet i likestilling og mangfold, var at det er et tema som engasjerer henne og som hun ønsket å fordype seg i.

–  Jeg valgte dette studieprogrammet fordi jeg er interessert i hva det innebærer. Jeg tenkte at det kan være fornuftig å kombinere dette masterstudiet med mine tidligere studier. Det lønner seg å ta en mastergrad i noe man brenner for og har stor interesse i å lære mer om. Det vil også ha mye å si i yrkesvalget man tar etter utdanning, sier Kahssay.

Hun er veldig fornøyd med studiehverdagen på NTNU.

–  Jeg trives godt både med studiet, klassen og generelt med studiestedet, sier hun.

Foto: foto: NTNU/Geir Mogen

Mulig å gjøre arbeidslivet mer inkluderende

Ada Klubben hadde studert Bachelor of Business med spesialisering i Human Resource Management fra Queensland University of Technology i Brisbane i Australia før hun begynte på masterprogrammet ved NTNU.

Ada Klubben

Student, masterstudiet i Mangfold og likestilling ved NTNU

I dag jobber hun med mangfold og inkludering i ISS Facility Services AS, som tilbyr ulike tjenester innen drift og vedlikehold. Hun kan fortelle at hun har stor nytte av det hun lærte på studiet.

–  I min rolle som Diversity, Inclusion & Belonging (DIB) Advisor jobber jeg med å implementere en global strategi for mangfold, inkludering og tilhørighet i ISS Norge, sier Klubben.

Det hun liker aller best ved jobben, er at hun kan bidra til å gjøre arbeidsplassen mer inkluderende.

–  Jeg ser at arbeidet jeg gjør bevisstgjør og øker kompetansen til medarbeiderne i bedriften, og gjør at vi sakte, men sikkert endrer vaner og fordommer til å bli en mer inkluderende arbeidsplass, sier hun.

Kompetansen fra masterstudiet er noe hun har stor nytte av i den nye jobben.

–  Den utvidede mangfoldsforståelsen og de ulike perspektivene jeg har fått gjennom masterstudiet er grunnleggende for hvilke valg jeg tar på hvilke tiltak vi skal iverksette for å fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen i ISS. Samtidig har jeg en konkret oppgave om å følge opp arbeidet med arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt, som jeg skrev masteroppgave om, sier Klubben.

Varierte og interessante arbeidsoppgaver

Even Ranheim Karpuz begynte på Masterstudiet i Mangfold og likestilling, etter å ha studert Samfunns- og idrettsvitenskap ved NTNU.

I dag er han ansatt som jobbspesialist i Varde Kompetanse, en arbeidsinkluderingsbedrift som bidrar til at personer utenfor arbeidslivet kommer seg i arbeid og forblir yrkesaktive.  

–  Gjennom både bachelorgraden og mastergraden lærte jeg å anvende mine kunnskaper og ferdigheter på nye områder i tverrfaglig dialog og i samarbeid med andre. Dette er en nøkkelkompetanse i en arbeidshverdag hvor man jobber på tvers av ulike disipliner og stadig møter nye mennesker med ulik bakgrunn, sier Karpuz.

Det han liker best ved stillingen er å jobbe med mange ulike mennesker.

–  Kontakten med nye mennesker bidrar til en variert og interessant arbeidshverdag. Mine arbeidsoppgaver dreier seg i hovedsak om å bistå andre, men underveis lærer jeg vanvittig mye fra både kolleger og andre som er innom bedriften i ulike sammenhenger. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag gjennom kunnskapsutveksling, avslutter han.

På masterprogrammet i likestilling og mangfold jobber vi med en rekke samfunnsaktuelle spørsmål som mange lurer på og som arbeidslivet trenger kunnskap om. Som for eksempel: Hva betyr likestilling i dag? Hvilke forståelser av kjønn, seksualitet, etnisitet og rase sirkulerer på samfunnets ulike arenaer? Hva betyr kjønn for spørsmål om makt og innflytelse i næringslivet?

Les mer på ntnu.no/studier/mkks

Av Sissel Nilsen

Neste artikkel