Home » Fremtidens skole » Multisensoriske bokstaver
Sponset

Så mye som 12.000 elever går ut fra grunnskolen med for svake leseferdigheter. Derfor har læremiddelet iMAL blitt til for å gi individuelle lese- og skriveoppgaver med akkurat de bokstavene eleven mestrer.

– Lese- og skrivevansker bunner i mange ulike årsaker. Der enkelte strever når ord blir lange og kompliserte, finnes det andre som strever med å huske bokstaver, som rett og slett ikke fester seg i hukommelsen. Som resultat blir normale lesetekster i prinsipp helt uleselig for noen elever, sier Regine Nagelhus, daglig leder i iMAL.

regine-nagelhus

Regine Nagelhus

Daglig leder, iMAL

60.000 barn begynner på grunnskolen hvert år. Ifølge nasjonale undersøkelser er omtrent én av fem elever lavtpresterende i lesing og skriving, og vil følgelig vurderes med for svake ferdigheter for videre skolegang og arbeidsliv. Det vil iMAL gjøre noe med.

Alle skal lykkes

– Vår ambisjon er at alle elever skal lykkes i klassefelleskapet fra første dag på skolen. Det å ha lese- og skrivevansker kan faktisk medføre en del sjenanse og stigma. Derfor har vi utviklet et læremiddel som lærer elever med lese- og skrivevansker bokstaver gjennom multisensorisk innlæring, forteller Nagelhus.

Med iMAL får den enkelte elev lese og skrive ord med sine bokstaver. Mestrer eleven seks bokstaver lager iMALs digitale læremidler individuelle lese- og skriveoppgaver med akkurat de bokstavene eleven mestrer. For å lære nye bokstaver kombineres iMAL-oppgavene med multisensorisk innlæring. iMAL-oppgavene kan printes ut, eller elevene kan øve på læringsbrett.

Månedlig kurs

– For at eleven skal kunne lære å ta i bruk læremiddelet, må også læreren forstå de bakenforliggende mekanismene. Derfor tilbyr vi kurs som gir lærerne innføringer i metodikken, kunnskapsgrunnlaget og funksjonene i læremiddelet. De lærer selv å registrere bokstavkunnskap, og mottar tips til hvordan de kan ta det i bruk i egen undervisning, sier Nagelhus.

– Onlinekurset for pedagoger er inkludert i lisensprisen. Kursene settes opp månedlig, og skolene kan melde på pedagoger gjennom hele skoleåret. Brukes iMAL ved første bokstavgjennomgang på første trinn får hele klassen en god felles start – der flere elever vil lykkes med bokstavene i klassefellesskapet, avslutter hun.

 SINTEFS kartlegging om hvordan iMAL brukes i skolene

  • iMAL kombineres med rask bokstavinnlæring i ordinær begynneropplæring
  • iMAL-oppgaver brukes både i felles klasse- og i stasjonsundervisning
  • Videoressursene brukes aktivt til modellering
  • iMAL-kartleggingen betegnes som «gull»
Neste artikkel