Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Nettmobbing – Barn etterlyser voksne som bryr seg
Sponset

Nettmobbing skjer hver dag og kan få store konsekvenser for den som blir utsatt for det. Ofte oppleves det som tyngre, fordi det ikke er like synlig som den fysiske mobbingen.

– Barna forteller at de ikke skjønner hvorfor voksne ikke gjør noe, men det er vanskeligere for voksne å få det med seg, sier Nelli Rachel Kongshaug, leder i Kors på halsen.

Nå har Telenor, i samarbeid med Kors på halsen og Røde Kors, utviklet to digitale undervisningsopplegg for lærere om nettvett og nettmobbing.

«Sladrehank» er rettet mot 3.–7. trinn og tar opp utestenging, nettmobbing, bildedeling og å sladre kontra å si ifra. «Hvem ødela livet til Klara?», er for elever på ungdoms- og videregående skole og introduserer elevene for ufrivillig bildedeling, nettvett og nettmobbing. Begge oppleggene dekker relevante kompetansemål i læreplanen.

Fin mulighet for diskusjon

I den digitale versjonen, styrer læreren opplegget. Elevene kan få i hjemmelekse å gå gjennom den interaktive delen på mobilen eller nettbrettet. Der må elevene ta stilling til problemer og velge veien videre for karakterene.

– Læreren får vite hva klassen totalt sett har valgt, og får ut en ferdig presentasjon med resultatene som kan brukes i timene. Dette gir en fin mulighet til videre diskusjon. Elevene blir som regel veldig engasjerte og det oppleves som positivt at lærerne gir muligheter for å snakke om denne tematikken, sier Kongshaug.

Bruk hue er også tilrettelagt slik at foreldre kan få innsikt om hvordan det er for barn å være på nett.

Nelli Rachel Kongshaug (t.v.), leder i Kors på halsen og Ana Bodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor. Foto: Telenor

Ønsker ikke å såre

– Barna skiller ikke mellom den fysiske og den digitale verden, slik vi voksne gjerne gjør. Disse undervisningsoppleggene er ikke ment som noen pekefinger, men en måte å gjøre barna mer bevisst på hva de gjør og konsekvensene av det, sier Ana Bodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor.

Hun legger til at barn og unge som regel ikke ønsker å såre, men at det ofte handler om uvitenhet.

– I opplegget for ungdomsskolen og videregående, tar vi opp flere dilemmaer rundt deling av nakenbilder, blant annet de juridiske konsekvensene. Mange vet ikke at det de gjør er ulovlig, sier hun.

Bruk hue:

  • Bruk Hue har vært en omreisende skoleturné siden 2009. Turnéen besøkte over 1400 skoler og over 400.000 barn og foreldre. 
  • Programmet ble digitalisert i 2019. Det siste året har over 70.000 elever gjennomført det digitale undervisningsopplegget.
  • Undesøkelser viser at bare åtte prosent av barn velger å fortelle til læreren når de opplever noe fælt på nett.
  • Etter å ha brukt Bruk hue, forteller 23 prosent av lærere at de har opplevd at elever har kommet til dem med historier eller utfordringer de ikke visste om.

Av Marte Frimand

Next article