Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Kreative og komplette læremidler til fagfornyelsen
Sponset

Creaza lanserer nå helt nye kreative læremidler til fagfornyelsen. I fag som engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE finnes det nå unike og oppdaterte læremidler på flere trinn.

– Siden 2009 har vi i Creaza levert et kreativt læremiddel hvor elevene er aktive og utforskende produsenter. Creaza brukes av svært mange elever og lærere i grunnskole og på VGS, både i Norge og Sverige. Nå har vi bygget videre på denne løsningen og laget komplette læremidler som gir økt mulighet for faglig kreativitet og dybdelæring, sier daglig leder Carl Morten Knudsen.

– Creaza ønsker å bidra med variasjon i markedet. Vi har fokus på den aktive elev og eierskap til egen læringsprosess. Vi ønsker å legge til rette for prosesser der det «å lære å lære» står høyt i fokus, der elever selv må delta med egne valg og meninger. Dette fokuset speiler vi i de nye læremidlene vi lager i Creaza, forteller Vibeke Omberg, pedagogisk leder i Creaza.

– Læringen blir rett og slett mye gøyere når lærere og elever sammen skaper tegneserier, podkaster, hørespill, lydmikser, filmer, presentasjoner og mer, legger Knudsen til.

Carl Morten Knudsen

Daglig leder, Creaza

Vibeke Omberg

Pedagogisk leder, Creaza

Snur vaner

– Med en læreplan der kompetansemålene legger opp til større lokale tilpasninger og en mer autonom faglærer, vil måten Creaza tilbyr læreren å tilpasse innholdet passe den nye læreplanen svært godt, forteller Thor-Erik Rødland, lærer og IKT-ansvarlig ved Ringshaug ungdomsskole.

Han håper Creazas nye læremidler vil bidra til å snu gamle vaner og frigjøre lærere og elever fra en ferdig oppsatt plan.

– Selv om det kan være deilig å komme til dekket bord, tror vi at kvaliteten heves når faglærerne gjør tilpasning i henhold til egne og klassens interesseområder og lokale forhold.

Les mer om Creaza her

Thor-Erik Rødland

Lærer og IKT-ansvarlig ved Ringshaug ungdomsskole

Bedre forståelse

Kenneth Engen er lærer ved Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg og har brukt Creaza samfunn 8-10 mye i sin jobb. Han forteller at når alt er dynamisk, gir det han muligheten til å tilpasse undervisningen etter elevgruppen han har.

– Det å gi tilpasset opplæring er utfordrende og krevende, men med Creaza blir det å endre og tilpasse innhold og tildeling mindre krevende. Det er også positivt at innholdet i temakartene kan oversettes til andre språk. Vi er en skole med 40 prosent tospråklige elever, og dette kan hjelpe flere av dem til en bedre forståelse, påpeker han.

Engen trekker også frem at det er positivt at elevene kan variere mellom ulike arbeidsmetoder.

– For elever som for eksempel har dysleksi kan lydfiler og filmfiler, sammen med litt tekst, være nyttig å jobbe med.

Kenneth Engen

Lærer ved Kruseløkka ungdomsskole

Flere kilder

I samfunnsfag er det viktig å følge med på det som skjer rundt seg, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og det skjer stadig noe nytt som elevene skal lære om.

– I dagens skole trenger vi et læremiddel som endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet, og som raskt oppdateres med dagsaktuelle temaer. Disse temaene finner vi i Creaza samfunn, sier Engen.

Elevene skal også lære å bruke flere kilder og være kildekritiske, og hans erfaring er at Creaza samfunn hjelper elevene med å finne ut hva de skal grave etter i tildelte eller egne kilder.

– Tankekartene kan fungere som en sil og forenkler min veiledningsjobb. Det vil selvfølgelig være ulike evner som gjør at ikke alle tar samme veien og graver like dypt, men elevene har muligheten til å bruke sin kreativitet og arbeide med variert innhold i sammensatte tekster på sitt nivå.

Les mer om Creaza her

Creaza naturfag 5-7

Rødland har vært med å utvikle Creaza naturfag, og han forteller at bakgrunnen var å lage et alternativ til de tradisjonelle læreverkene. Med ny læreplan som løfter frem utforskertrang, engasjement og skaperglede, mener han at det er på sin plass med et læremiddel som kan bidra til å hjelpe lærerne med å legge om fra at læreverket skal ha et konsumperspektiv til at det har en skapende og utforskende elev i fokus.

– Med de kreative verktøyene ligger alt til rette for at Creaza naturfag blir et læremiddel elevene kan bruke for å tilegne seg ny kunnskap gjennom bruk av bilder, film, lyd og animasjoner, sier han.

Lærerne har muligheten til å tilpasse innholdet ned på detaljnivå om det skulle være behov for å gjøre tilpasninger for enkelte elever.

– Et av hovedelementene er temakart som er fulle av begreper, spørsmål til diskusjoner, bilder som kan være utgangspunkt for samtaler og lenker til eksterne ressurser. Disse kan brukes av elevene til egen utforsking av emnet, men fungerer også svært bra som «tavlemateriale» for felles diskusjoner i klassen.

Av Katrine Andreassen

Next article