Home » Fremtidens skole » Nytt læremiddel for flerspråklige elever
Sponset

Hugin og Munin er en digital plattform som skal hjelpe elever som er nye i Norge til å fullføre videregående skole. Verktøyet er allerede i bruk i Osloskolen, og håpet er at det skal tas i bruk landet over.

Magisk kunnskap vil bidra til at nyankomne ungdommer med kort botid i Norge lykkes i skolen. Læremiddelet Hugin og Munin, er utviklet med nettopp det for øye.

– Jeg oppdaget at det ikke fantes læremidler tilpasset denne gruppen. Lærebøkene var beregnet på langt yngre barn og ungdommene følte seg undervurdert og barnliggjort. Det var ikke spesielt motiverende, så jeg bestemte meg for å lage læremiddelet selv, forteller gründeren Tone Evensen, som selv har lærerbakgrunn.

Tone Evensen

Hugin og Munin-gründer, Magisk kunnskap

Hugin og Munin

Hugin og Munin er et forskningsbasert digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdommer og unge voksne. Læremiddelet passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men det kan også passe for minoritetsspråklige ungdommer i grunnskolen og ordinær videregående opplæring.

Kunnskapsdeling

– Ungdommer med kort botid i Norge bringer med seg ulike språklige og kulturelle erfaringer. Det er også ulike årsaker til at de har innvandret. Denne mangfoldigheten krever fleksible undervisningsmetoder og læremidler, for å imøtekomme elevenes ulike behov.

Nå har Magisk Kunnskap inngått et samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), der målet er å forstå hvordan læremiddelet oppleves og brukes i dag, samt bidra til å styrke og videreutvikle plattformen. Professor Joke Dewilde ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning leder prosjektet Hugin og Munin i et elevperspektiv.

– Gjennom dette prosjektet vil vi få viktig kunnskap om hvordan elever og lærere opplever å bruke en plattform som er spesialdesignet for at de skal kunne lykkes, sier Dewilde.

Hugin og Munin låner navn fra Odins to ravner, som fløy ut i verden for å samle informasjon, som også gjorde Odin til den klokeste av gudene. På samme måte kommer elevene fra alle verdenshjørner, med sine unike erfaringer og ressurser.

Tar elevene på alvor

– Får vi utnyttet disse i klasserommet, blir kanskje alle litt klokere. Vi lærer best på et språk vi kan fra før, og ved å trekke veksler på hele det språklige repertoaret til elevene, åpner vi opp for ny kunnskap.

– Læremiddelet har et stort tekstutvalg, språkstøtte på ti ulike språk, lyd-, bilde og videomateriell. Vi forenkler ikke innholdet, men tilbyr heller mye støtte og legger vekt på samarbeid. Elevene kan kanskje ikke så mye norsk ennå, derimot kan de veldig mye annet, som kan komme fellesskapet til gode, mener Tone.

– Læreren spiller en viktig rolle, og derfor tilbyr Magisk Kunnskap lærerveiledning og kurs med praktiske tips til undervisningen, som en del av læremiddelet.

– Utdanningsetaten i Oslo har gjort Hugin og Munin tilgjengelig for alle sine skoler, og nå er vi i dialog med flere fylkeskommuner og enkeltskoler på videregående nivå, og håper denne muligheten når flerspråklige elever over hele landet, avslutter gründeren.

Magisk kunnskap AS er en sosial entreprenør som ønsker å bidra til at nyankomne ungdommer med kort botid i Norge lykkes i skolen. Vi ønsker å skape målbare positive endringer for målgruppen, gjennom vårt læremiddel for flerspråklige ungdom.

Les mer på magiskkunnskap.no

Av Jarle Petterson

Neste artikkel