Home » Fremtidens skole » Personlig læringsnettverk som arena for livslang læring
Sponset

I et samfunn i rask forandring er det helt essensielt å kunne lære seg noe nytt hele livet gjennom. Derfor kjennetegner «lære å lære» og «livslang læring» fremtidens skole. Men dette gjelder ikke kun elevene, også lærere forventes å ha endrings- og utviklingskompetanse, og å kunne tilpasse seg til for eksempel den digitale utviklingen. 

Tradisjonelt har mange skoleeiere og skoleledere ønsket kurs om nye metoder eller programvare for lærerne. Denne «top-down, one size fits all»- tilnærmingen var ikke så vellykket, fordi lærere har ulike forkunnskaper, fag, elever og behov i sitt klasserom – de ønsker å lære det som de trenger. Nå satser ledelsen oftere på «bottom-up»-kompetanseheving og legger til rette for profesjonelle læringsfelleskap. En arena der lærere møtes jevnlig, deler sin erfaring og ekspertise, og jobber sammen med å forbedre sin egen undervisning.

For utvikling av lærernes digitale kompetanse, er det i tillegg viktig med personlige læringsnettverk på tvers av skoler for å dele erfaringer også utenfor egen organisasjon. Samarbeidet er ikke formalisert og personene følger hverandre på sosiale medier, som de også bruker for å dele nyheter, tips og spørsmål ved siden av å holde kontakten. Resultatene fra disse samtalene og diskusjoner på nett, kommer det lokale læringsfelleskapet til gode og beriker utviklingen der.

Men hvordan kan man legge til rette for at lærere kan skape personlige læringsnettverk? Du som skoleeier eller skoleleder kan sende lærere til konferanser som NKUL, SETT eller BETT, der de får input gjennom foredrag, møter kommersielle aktører, og får mulighet til å mingle, diskutere og treffe nye likesinnede. Selv om vi nå har erfart at man kan delta på konferanse digitalt og likevel får input, så går man glipp av personlig erfaringsutveksling på tvers av institusjoner, som er så uvurderlig mye verdt.

Norsk Pedagogisk Dataforening (NPeD) er en uavhengig, ikke-kommersiell forening som skaper slike uformelle arenaer, der lærere deler sine tips og triks. Dette skjer eksempelvis som TeachMeet, i forbindelse med NKUL og SETT. NPeD arrangerer også reiser til BETT, der skolefolk av mange slag får mulighet til å få ny teknologisk og metodisk input, knytte kontakter til norske edtech-bedrifter, men framfor alt diskutere med hverandre og vurdere alt det nye i et uformelt miljø og bygge personlige nettverk som de har nytte av resten av sitt profesjonelle liv. 

Av Ilka Nagel/Sissel Bjørkevoll Thomasen

Neste artikkel