Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Sammen skaper de fremtidens skole
Sponset

Læreren forvalter selve fremtiden. I Volda har man gjennom 150 år skapt en god læringsarena for de som utdanner seg til verdens viktigste yrke.
– Vi har Norges beste lærerutdanning, og verdens beste studentmiljø, proklamerer studieleder Eivind Patric Hanevik.

Lærerutdanningene ved Høgskulen i Volda er blant landets eldste og mest anerkjente. Evnen til fornyelse er også intakt – Volda er langt fremme i bruk av digitale verktøy og ny teknologi.

Med sine ca 6 800 innbyggere kan Volda se lite ut på kartet. Men legg på 4 600 studenter, og tettstedet er akkurat passe stort. Her er det nærhet både til forelesere, studentaktiviteter, majestetisk natur og medstudenter.

Vil du ha et variert, utfordrende og meningsfylt yrke som bidrar til at barn lærer og mestrer?
Les mer om lærerutdanning i Volda her.

 Rik på aktiviteter

– Det er en rekke studentorganisasjoner her og et aktivt studentidrettslag. Studenthuset Rokken står sentralt i studentmiljøet. Det blir arrangert mange festivaler her i løpet av ett år, fremhever fjerdeårsstudenten (MGLU 5-10) Synnøve Olsen Tangen. Hun har en krystallklar oppfordring til kommende studenter:

– Meld deg som frivillig! Ikke bare blir du kjent med mange forskjellige typer folk, men sammenlignet med de store byene er det lettere å få prøvd seg i ulike roller som frivillig. I løpet av disse årene i Volda har jeg fått prøvd meg på så sykt mye jeg aldri trodde jeg skulle gjøre, sier Synnøve.

Et eldorado for friluftsliv

– Her er det et eldorado for friluftsliv både sommer og vinter, sier Ingrid Vee Hagestuen. Femteårsstudenten (MGLU 5-10) valgte Volda fordi tettstedet gir et fantastisk utgangspunkt for naturopplevelser.

– Du kan gå på toppturer rett fra Volda sentrum. Det er ikke mange steder du kan rekke en topptur etter forelesning. Med bil er det en kort kjøretur til Sunnmørsalpene med fjell som Slogen og Kolåstinden. Men de fjellene krever litt mer enn en ettermiddag, sier Ingrid og ler.

Satser hardt på digital kompetanse

Lærerutdanninga i Volda har satset hardt på å gi studentene den digitale kompetanse som kreves i fremtidens skole. Høgskolen var en av fem institusjoner som deltok i det statlig finansierte DigiGlu-prosjektet (Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen). Prosjektet, som gikk over fire år, handlet om å implementere digitale verktøy i alle ledd og alle fagområder i undervisningen.

– De digitale verktøyene bakes inn i forskjellige arbeidskrav i løpet av studietiden. Noen oppgaver må vi levere som podcast, en annen som en nettside eller kanskje en video, utdyper Ingrid.

Læringsverkstaden står sentralt i den digitale utdanningen.

– På Læringsverkstaden har vi samlet det som måtte være av digitale læremidler, slik at studentene kan sette seg inn i for eksempel relevante apper, VR-teknologi, 3D-printing eller smarttavler før de skal ut i praksis, forteller Eivind Patric Hanevik, studieleder ved grunnskoleutdanningene.

Høgskolen kjører egne studiedager i digital kompetanse. For å møte det vell av ulike plattformer, apper og andre digitale læringsmidler som tilbys, og noen ganger falbys, er det viktig at de fremtidige lærerne utvikler en god digital dømmekraft.  – En lærer må ta mange valg om hvilke apper som skal brukes. Hvilke fremmer læring? Hvilke vil bare være en kostnad for skolene der ute, uten noen reell nytteverdi? Slike spørsmål må fremtidens lærere kunne svare på, understreker Eivind.

Tar over en hel skole

Grunnskoleutdanningene i Volda har hele 115 dager i praksis, fordelt på åtte praksisperioder. Den siste praksisperioden er skoleovertakelse. I en uke tar studentene over en hel skole, med alle funksjoner. Noen studenter fungerer som rektor, alle må håndtere fraværsmeldinger, henvendelser fra foreldre og selvsagt den vanlige undervisningen på alle trinn.

– Det er veldig lærerikt å måtte stå på egne bein. Det blir en helt annen opplevelse når du ikke lenger har den faste læreren som støttespiller bakerst i klasserommet. Går det litt skeis, så får du føle på det også. Jeg lærte mye om meg selv etter skoleovertakingen, forteller Synnøve.

Internasjonalisering

Høgskulen i Volda legger vekt på studieturer til utlandet, og er dessuten en av de beste på internasjonal studentutveksling. Ingrid, som har engelsk som andrefag, valgte å ta ett semester i York, England. Både Ingrid og Synnøve valgte å ta praksisperioden på tredjeåret på Den norske skolen i Malaga, Spania.

– Den norske skolen i Malaga har høy kompetanse på digitalisering. Da fikk vi virkelig prøvd ut å jobbe heldigitalt med undervisningen, forteller Ingrid.

Verdens viktigste yrke

Så, hva kreves det for å begi seg inn på lærerutdanningen?  
Både Eivind, Synnøve og Ingrid legger vekt på at en må være glad i mennesker, og spesielt barn og unge.

– Jeg vurderte lenge å bli lærer, forteller Synnøve.

– Jeg tror det henger sammen med at jeg selv hadde veldig gode lærere. Jeg ønsker å bringe det videre. Det er et utfordrende yrke, men det er også det som gir jobben mening. Det menneskelige aspektet er så givende.

– Som lærer betyr du ekstremt mye for mange barn og unge. Oljepenger på bok er flott det, men uten en god grunnutdanning, hvor vi skaper trygge rammer for barn og ruster dem for fremtiden, er det lite verd. Lærerjobben er etter mitt syn verdens viktigste yrke, avslutter Eivind.

De forskjellige lærerutdanningene i Volda

* Grunnskoleutdanningene (MGLU 1. -7. og 5.-10.)
* Barnehagelærerutdanning
* Spesialpedagogikk
* Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Les mer på hivolda.no.

Av Jeanette Høie

Next article