Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Skolemestring med håndverk og teknologi
Sponset

Vi omgir oss alle med teknologi som stadig blir viktigere og en større del av våre liv, men som også blir mindre tilgjengelig og vanskeligere å forstå. Forståelse og teknologisk kompetanse er nøkkelferdigheter som bare blir viktigere år for år. MakeKit gjør disse ferdighetene tilgjengelige i en engasjerende og relevant pakke. 

Ved å kombinere håndverk, naturfag, programmering og matematikk, vil elevene omsette teori til praksis, og lettere finne noe de kan engasjeres av. I tillegg øker vi interessen for både håndverksfag og realfag, to kompetanseområder med stor etterspørsel i Norge.

Byggesettene egner seg like godt hjemme som på skolen.

Både unge og voksne kan la seg engasjere av droner, sveve-biler, såpeboble-roboter og 3-hjulede biler som bygges, programmeres og kan videreutvikles med eget design, konstruksjon og kode.

– Læremidlene er laget for å gi elevene en unik opplevelse med en praktisk tilnærming til fagene og digital forståelse, der målet er skaperglede og teknologisk mestring, sier Steinar Holøs, CEO og co-grunnlegger av MakeKit AS.

Steinar Holøs

CEO og co-grunnlegger av MakeKit AS

Reduser skjermtid

Debatten knyttet til skjermtid, både hjemme og på skolen, har blitt intensivert den siste tiden. Både den totale tiden unge bruker bak en skjerm og hva tiden brukes til er viktige tema.

MakeKit løser dette ved å kombinere digitale ferdigheter gjennom programmering, med bygging av fysiske konstruksjoner og praktiske aktiviteter. Slik lærer man hvordan kode kan brukes til å kjøre både MakeKit sine byggesett, og ikke minst egne oppfinnelser.

Bruk, ikke kast

MakeKit baserer sine byggesett på gjenbruk og naturlige materialer, og skiller seg ut ved å bruke naturlig bjørkefiner som hovedmateriale. Produktene er oppladbare og reparerbare, og delene kan brukes til mange ulike prosjekter. På den måten kan man gjøre mer ved å bruke mindre, og erstatte slitedeler istedenfor å kaste. Byggeren kan også laste ned filer for å produsere egne rammer med 3d-printing eller laserkutting i et makerspace.

– Jeg er oppvokst ved skogen, med spikkekniven i den ene hånda og loddebolten i den andre. Kombinasjonen av tre og elektronikk gir et fantastisk spennende og håndverksvennlig byggesett, med røtter som går hundre år tilbake, sier Henning Pedersen, produktsjef og co-grunnlegger av MakeKit AS.

Henning Pedersen

Produktsjef og co-grunnlegger av MakeKit AS

Bli en oppfinner

Har du noen gang hatt en ide eller en tanke om et produkt eller løsning du kunne tenke deg å lage, og som kanskje til og med kunne vært starten på et større eventyr?

Med MakeKit sine byggesett får du kompetanse i alt fra praktisk håndverk, elektronikk og programmering. Gjennom en utviklings- eller designprosess kan både unge og voksne med denne kunnskapen lage sine egne oppfinnelser, med kun en enkel innføring.

Kanskje kommer spiren til en ny løsning for samfunnet, fra en enkel idé, gjennomført og demonstrert i et klasserom?

Læremidler laget til fagfornyelsen LK 20

Den nye nasjonale læreplanen retter fokuset i skolen mot blant annet skaperglede, engasjement, utforskertrang, og miljøbevissthet. 

Skoler skal i tillegg legge til rette for både dybdelæring og tverrfaglig samarbeid.

Som Norges eneste produsent og leverandør av læremidler til micro:bit, har MakeKit utviklet produktene til å passe perfekt til de nye læreplanene. Både overordnet del og kompetansemål i fag som; matematikk, kunst og håndverk, naturfag i tillegg til en rekke andre fag. 

Lei av skolen? Prøv MakeKit

Mange har følt at skolen kan bli kjedelig og lite engasjerende. Kanskje til og med lite relevant. Interessen for ulike fag er selvsagt individuell, men i tillegg i stor grad avhengig av at den enkelte får den riktige introduksjonen for faget eller emnet.

MakeKit har en filosofi om at alle fag er både spennende og interessante. De har derfor laget byggesettene for å gi elevene mest mulig relevant kompetanse og mestringsfølelse.

– Vi er alle forskjellige, noen liker matematikk eller naturfag, andre liker håndverk eller design. Fordelen med våre byggesett er at du uansett interesse kan jobbe med det du liker, slik skapes eierskapsfølelsen. Dette er starten på å finne mestring og læreglede i flere fag, avslutter Holøs.

FAKTA

Om MakeKit AS 

Norges eneste produsent av læremidler og tekniske leker. Produktene blir designet og produsert på tidligere Tandbergs Radiofabrikk på Skullerud utenfor Oslo. Selskapet er grunnlagt av Henning Pedersen (produktsjef) og Steinar Holøs (daglig leder)

Les mer om MakeKit og tekniske leker her

Om micro:bit: 

BBC microbit er en liten datamaskin med mange funksjoner. Den ble laget for bruk i skolen, og er svært enkel i bruk. Med super:bit-prosjektet ble micro:bit tilgjengelig på de fleste grunnskoler i Norge.

Ved å bruke micro:bit sammen med WonderKit kortene fra MakeKit, åpner man en verden av muligheter for knytte den digitale og fysiske verden sammen. 

Les mer om micro:bit her

Next article