Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Skolen som forbereder elevene på resten av livet
Sponset

Children’s International School er en IB-skole hvor undervisningen legger vekt på en helhetlig tilnærming til læring.

Oda Jacobsen (15) går i 10. klasse på Children’s International School (CIS) i Fredrikstad og er godt fornøyd:

– Hos oss er det ikke bare fokus på selve stoffet, men også på ferdigheter som vi kommer til å bruke resten av livet. Det kan være kommunikasjon, å jobbe individuelt, sosiale ferdigheter, tenke kreativt, eller å lære kritisk tenkning, forklarer hun.

Noe av undervisningen er delt inn i enheter der man dekker ulike temaer og går i dybden på dem, for eksempel innen naturfag.

– Først får vi undervisning om temaet, og deretter gjør vi oppgaver som blir brukt til å vurdere vår forståelse underveis. Lærerne gir tilbakemeldinger på oppgavene og tips til hvordan vi kan forbedre vår forståelse. Til slutt lager vi en oppsummering av det vi har lært, i form av en prøve, en presentasjon, en skriftlig rapport eller kanskje en film, sier Oda.

Oda Jacobsen (15)

Går i 10. klasse på Children’s International School (CIS) i Fredrikstad
Foto: Mylene Abribat

Musikk, dans og drama

På CIS mener de at elevene vil ha stor nytte av å jobbe med musikk og kunst. Elevene begynner med korundervisning i førsteklasse, i andreklasse lærer de instrumenter både individuelt og i orkester. Noen holder også på med dans, og i forbindelse med dramaundervisning setter elevene ofte opp egne forestillinger, i år er det Mamma Mia:

– Mye av målet med dette er at vi også skal lære å overføre mange av de sosiale ferdighetene som vi har lært i andre fag, forklarer Oda.

Teknologi sentralt

For å få sikre at elevene får god kompetanse i teknologiske verktøy får alle elevene på barnetrinnet hver sin iPad, mens elevene på ungdomstrinnet får hver sin MacBook.

– Vi lærer å bruke Mac’en på en ansvarlig måte og lærer å kode, lage presentasjoner og filmer, samt søke på nett. Mange temaer utforsker vi mer inngående, noe som er viktig i CIS (inquiry-based learning). Lærerne gir oss mye informasjon via iPad og Mac, men vi bruker fortsatt penn og papir. Lærerne sørger for en balanse mellom skjerm og papir. Vi leser også minst 10 bøker på norsk og engelsk hvert år.

En tospråklig skole med engasjerte lærere

Undervisningsspråket ved skolen er engelsk, men de har også ren norskundervisning. Meningen er at elevene skal beherske både norsk og engelsk godt, noe Oda syns at er en fordel.

– Lærerne våre er engasjerte og kan svare på mye mer enn akkurat det som er pensum. Noen har engelsk som morsmål, andre kanskje fransk eller spansk. Det er en fordel når vi skal lære disse fremmedspråkene. Lærerne er flinke på oppfølging og bruker mye tid på at vi skal forstå det de lærer oss. Så jeg er godt fornøyd, avslutter Oda.

Fakta

Children’s International School (CIS) eies av Dibber som har skoler og barnehager i ti land. I Norge finnes det CIS-skoler i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg.

Next article