Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Gratis opplæring i informasjonssikkerhet og nettvett til alle landets skoler
Sponset

Koronasituasjonen har ført til en kraftig økning i bruken av digitale ressurser for barn og unge, både på skolen og privat. Nå gir Innlandet fylkeskommune, CyberLand og NorSIS tilbud om gratis og tilpasset opplæring i informasjonssikkerhet for å gjøre skoleledere, lærere, foreldre og elever tryggere i den digitale hverdagen.

– Barn tilbringer en større del av livet sitt på nett enn mange voksne, men får dessverre mindre organisert opplæring i nettvett og datasikkerhet. Vi vet at gode digitale ferdigheter hos foreldre, lærere og skoleledere er viktig for å oppnå kunnskap og trygghet hos elever. Derfor får alle disse gruppene nå egne målrettede opplæringstilbud, forteller prosjektleder for Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Karoline Tømte.

karoline-toemte

Karoline Tømte

Prosjektleder, NorSIS

Skoleprosjektet er et samarbeid mellom NorSIS, Innlandet fylkeskommune og CyberLand som består av tre tilpassede nettkurs; ett for skoleledere og lærere, ett for elever og ett for foreldre. I tillegg er det utviklet undervisningsopplegg til bruk med elevene, og egne nettvettråd for barn og unge.

– Dette er et viktig initiativ i arbeidet med bevissthet rundt informasjonssikkerhet, og forhåpentligvis skaper det også interesse for informasjonssikkerhet. Med disse gratiskursene gir vi nå utdanningssektoren et godt verktøy for å øke bevisstheten og kunnskapen hos både barn og voksne, sier prosjektleder for CyberLand, Tore-Jan Kili.

Tore-Jan Kili

Prosjektleder, Cyberland

CyberLand er en unik nærings- og kompetanseklynge som kobler aktører fra Forsvaret, akademia og næringsliv som skal gjøre Norge tryggere digitalt.

Skoleprosjektet er tilgjengelig her

Håper på bedre opplæring i informasjonssikkerhet

– For fylkeskommunen har det vært viktig å løfte problemstillingen omkring manglende opplæring i informasjonssikkerhet. Kursene er bygd opp i korte leksjoner som skal være enkle å gjennomføre. De er laget for å gi elever, foreldre og lærere mer kunnskap og bedre ferdigheter tilpasset sitt utgangspunkt, men hele tiden med eleven i fokus. Vi gleder oss til å ta i bruk de mange gode kursene og læringsressursene for å styrke elevenes kompetanse om informasjonssikkerhet. Vi håper andre fylker også vil benytte seg av det tilgjengelige materialet, sier prosjektleder i Innlandet fylkeskommune, Britt Karin Rotmo.

britt-karin-rotmo

Britt Karin Rotmo

Prosjektleder, Innlandet fylkeskommune

Sammen kan vi sikre barnas digitale kompetanse

Erfaringer fra NorSIS-tjenesten Slettmeg.no viser at mange ungdommer havner i situasjoner som kunne vært forhindret dersom de hadde hatt mer kunnskap om digital sikkerhet.

Sammen med Innlandet fylkeskommune og CyberLand har NorSIS gitt ut prosjektrapporten «Digital Sikkerhet i skolen». Rapporten viser at skolen må være med på å ruste barna til å mestre egne liv og å forberede dem på fremtiden. Digital kompetanse er en grunnleggende del av dette.

Undersøkelsen «Barn og medier 2020» fra Medietilsynet viser at 90 prosent av norske barn i alderen 9-18 bruker sosiale medier, og hele 97 prosent har sin egen telefon. NorSIS-rapporten «Ungdom og digital sikkerhetskultur» viser et betydelig behov for opplæring. Rapporten avslører også at unge oppfatter en langt lavere risiko knyttet til bruk av internett enn befolkningen generelt.

Ifølge en undersøkelse NorSIS og Medietilsynet fikk utført i 2019, gir én av tre 16-17 åringer andre tilgang til sine passord. Mer enn halvparten i aldersgruppen har heller ikke fått opplæring i bruk av passord på nett.

Skoleprosjektet er tilgjengelig her

Fakta

Fakta om Cyberland

CyberLand er Norges ledende klynge innenfor cyber- og informasjonssikkerhet, som samler partnere innenfor akademia, næringsliv og Cyberforsvaret.

Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen og Lillehammer-regionen står bak CyberLand, i samarbeid med blant andre NTNU og Cyberforsvaret.

Fakta om NorSIS

NorSIS er en ideell og uavhengig organisasjon, som har som hovedmål å spre kunnskap som gir en tryggere digital hverdag til små og mellomstore virksomheter, inklusive kommuner, og til befolkningen generelt.

Blant de mest kjente gratistjenestene NorSIS har ansvaret for, er rådgivningstjenesten slettmeg.no og nettvett.no. 

Av Øystein Larsen-Vonstett

Next article