Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Tilrettelegger for læring for alle
Sponset

Alle skal oppleve at de tilhører et faglig og sosialt fellesskap. En av Statpeds oppgaver er å gi råd til kommuner i å finne gode digitale løsninger og ressurser for elever som har komplekse, varige og omfattende behov. 

– Statped vil med sin brukerkjennskap og spisskompetanse fortsette å støtte opp om arbeidet med å gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av forutsetninger, sier rådgiver i Statped og prosjektleder i Digital didaktikk og inkludering, Fredrik Lillestølen Ekren. 

fredtik-lillestolen-ekren

Fredrik Lillestølen Ekren

Prosjektleder i digital didaktikk og inkludering, Statped

Prosjektet er et eksempel på hvordan Statped jobber med inkludering, god bruk av digitale verktøy og fagfornyelsen. 

– Vi har bygget opp praksisnære og innovative e-læringsmoduler for lærere, spesialpedagoger, pp-rådgivere og skoleledere, sier han.  

Helhetlig arbeid

Lærernes digitale grunnkompetanse varierer.

– Digital teknologi har skapt et paradigmeskifte for elever med varige og omfattende behov og gitt nye muligheter til deltakelse i et inkluderende læringsfellesskap. 

Ekren påpeker at man må jobbe helhetlig og systematisk over tid for å lykkes. 

– Det finnes ingen snarveier ved endringsarbeid. Samtidig får vi tilbakemeldinger fra skoler som deltar i prosjektet som kan tyde på at flere elever får undervisning sammen med resten av klassen sin nå enn før prosjektperioden, sier han. 

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Alle trenger språk for å utvikle seg. Noen kan, på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom, ikke kommunisere ved hjelp av talespråk. Å kommunisere på andre måter kalles alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Omtrent 7500 personer mellom 0 og 19 år kan ikke kommunisere gjennom talespråk.

– De trenger måter å uttrykke seg på slik at de kan fortelle hva de føler, tenker og drømmer om. ASK er også viktig for å kunne lære. Tenk på hvor ofte man trenger å stille spørsmål. Barns rett til opplæring i ASK, og bruk av ASK, er forankret i Barnehageloven og Opplæringsloven, sier Anne-Merete Kleppenes, faglig leder i Statped sitt nasjonale ASK-team. 

anne-merete-kleppenes

Anne-Merete Kleppenes

Faglig leder i Statped sitt nasjonale ASK-team

For å bidra til å løfte grunnkompetansen har Statped laget en e-læring i ASK. Der kan man innhente kunnskap om hvordan språk og kommunikasjon kan utvikles når du må kompensere for manglende talespråk. E-læringen består av forelesninger, filmeksempler og oppgaver, og kan gjennomføres alene eller i gruppe. 

– E-læring i ASK finner du gratis på våre sider. Vi har fått gode tilbakemeldinger, sier hun

Programmering og synshemmede

– Programmering har en stor plass i LK20. Statped har satt i gang arbeidet med å bli kjent med programmeringsverktøyene skolene bruker, sier synspedagog Inger Lene Hustuft. 

– Det er viktig å finne gode tilretteleggingsmuligheter og få kunnskap om hvordan elever med nedsatt syn og blindhet kan bruke disse verktøyene, siden denne elevgruppen har mange yrkesmuligheter innen programmering, fortsetter hun.

Erfaringer har vist Statped at elever med nedsatt syn ofte kan bruke samme verktøy som andre, men det kreves grundigere vurderinger for elever med blindhet. For mange vil tekstprogrammering være å foretrekke fremfor blokkprogrammering. 

Inger Lene Hustuft

Synspedagog, Statped

Tilrettelegging

– Det er viktig at lærere sikrer at alle elevene i klassen har muligheten til å bruke et programmeringsverktøy, helst før skolen kjøper inn utstyr, fortsetter Hustuft.

For de fleste elever med synsnedsettelse vil det være nødvendig med tilrettelegging, både av utstyret og av materiellet, med bedre kontrast og taktil merking. 

– For skoler som har elever med blindhet, er verktøyet Code Jumper verdt å se nærmere på. Dette er utviklet for å gi elever med blindhet en grunnleggende forståelse for programmering, sier hun.

Statped kan kontaktes for å drøfte muligheter. 

Av Katrine Andreassen

Next article