Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Vil gjøre skoledagen enklere for barn med langtidsfravær
Sponset

Kommunikasjonsroboten AV1 fra norske No Isolation gjør klasserommet tilgjengelig for barn og unge som av forskjellige grunner ikke kan delta fysisk på skolen. – Mange vet ikke at denne teknologien er tilgjengelig i dag.

– Hovedtanken med AV1 er at alle skal ha samme mulighet til å lære, delta, og kommunisere i et klasserom – selv de som er sosialt isolert grunnet langvarig sykdom, skolevegring eller andre diagnoser som gjør det vanskelig for dem å være på skolen, forklarer Karen Dolva, daglig leder i og med-gründer av No Isolation – selskapet som produserer roboten.  

Roboten blir stedfortrederen på skolen, eller i andre sosiale arenaer hvor barnet ikke har anledning til å møte opp fysisk. Barnet kan så følge med på alt som foregår i rommet hvor roboten befinner seg, via en brukervennlig app på telefonen eller nettbrettet. Robotens høyoppløselige kamera og mikrofon sender informasjon direkte til barnet i den andre enden, som deretter kan kommunisere tilbake gjennom appen.

Mange kan ha nytte av den 

Det er et mangfold av årsaker og tilstander som fører til et behov for slik hjelp, forklarer Dolva. Dette kan være langvarige årsaker som kreft, utmattelseslidelser, smerteplager, eller postoperativ rehabilitering. Roboten kan også være behjelpelig ved skolevegring og andre diagnoser som gjør vanlig skolegang utfordrende for eleven.  

Flere tusen barn bruker eller har brukt AV1 i hverdagen i Europa. Erfaringene er både positive og lovende, og for flere elever er roboten den viktigste koblingen med klasserommet og vennene sine. Målet med AV1 er å senke terskelen for å komme tilbake til klasserommet etter langt fravær.

Karen Dolva, daglig leder i og med-gründer av No Isolation. Foto: No Isolation

Lovende forskning 

I 2020 publiserte institutt for sosialfag ved OsloMet en studie av AV1, og hvorvidt denne kan hjelpe barn som over tid ikke kan være fysisk på skolen. Studien baserte seg på erfaringer fra 37 elever med langtidsfravær og foresatte som fikk låne roboten – i alt fra barnehage til videregående skole. Rapporten fremlegger at mange brukere var fornøyde med roboten, og at de opplevde et stort behov for et slikt verktøy. Et viktig punkt var blant annet at den var med på å redusere ensomhet.

– Mange barn og unge med høyt skolefravær, uansett årsak, føler mye på ensomhet, og savner både venner og klassekamerater. Den sosiale kontakten gjennom AV1 ivaretar følelsen av å være med i et fellesskap, og gjør det enklere å komme tilbake når man kan, beskriver Dolva.

Dette kommer også frem i rapporten, som trekker frem to eksempler fra barnehage og videregående, hvor begge hadde positiv omtale om reduksjon av ensomhet. I tillegg bekrefter rapporten at roboten gjør det lettere å komme tilbake til skolen.  

«Jo lengre en er vekke, jo større blir terskelen for å komme tilbake igjen», hadde en lærer uttalt i studien. AV1 kan her redusere risikoen for at skolen blir ukjent og utrygg, og lar brukeren følge med på den sosiale utviklingen i klassen.  

– Et annet problem for barn og unge med sykdom som er kronisk eller langvarig er at de rett og slett ikke orker det fysiske oppmøtet på skolen – det krever for mye energi, sier Dolva.

Mange av elevene i studien understreket at deltakelsen med roboten var mindre energikrevende enn å møte ansikt-til-ansikt. Rapporten beskriver at det gir færre inntrykk, mindre støy, og man kan kontrollere intensiteten ved å justere volum.

Les mer om No Isolation og roboten her

Bedre læring og kult design 

Elevene i studien berømmer også læringsutbyttet av å bruke AV1 i undervisning, som gjør det lettere å følge med på progresjonen i utdanningen.

– I tillegg er den jo kul å se på, understreker Dolva.

Dette viser også studien, hvor flere snakket opp AV1 for dens gode design. Den ble oppfattet som kul og moderne, i motsetning til andre hjelpemidler som kunne være stigmatiserende.

– Du tenker ikke over at «dette er det noen syke som bruker», hadde en av de intervjuede uttalt.

– Om vi bare kan gjøre hverdagen og skolegangen bedre for noen få barn der ute, så er vi fornøyde. Det er hva det handler om når vi sier at vi utvikler varm teknologi, avslutter Dolva.

Av Morten Risberg

Next article