Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Bane NOR bygger ikke bare jernbane, men også karrierer
Sponset

Bane NOR er et kraftsentrum for ekspertise fra varierte fagfelt – alle med et felles mål, nemlig å legge forholdene til rette for en trygg, effektiv og moderne jernbane.

Med et omfattende ansvar som strekker seg fra drift og vedlikehold til bygging av nye jernbanelinjer, er Bane NOR en nøkkelspiller i utviklingen av landets transportnettverk. Den mangfoldige virksomheten krever et bredt spekter av talentfulle medarbeidere med spesialistferdigheter.

Vi snakket med Elsie Backen Tandberg (26) og Ole Kristian Bergsland Hansen (30). De deler erfaringer fra arbeidshverdagen sin i Bane NOR, og om hvordan Bane NOR legger forholdene til rette for personlig vekst og utvikling.

Fra geologi til digital jernbane

Ole Kristian startet som trainee i 2020 og arbeider i dag som koordinator for systematisk ferdigstillelse av det nye digitale signalsystemet for jernbanen, på fagspråket forkortet ERTMS.

– Egentlig er jeg utdannet geolog, men fikk interesse for samferdsel og kjente en som hadde gjennomgått traineeprogrammet i Bane NOR. Han snakket så varmt om det at jeg fikk lyst til å søke og kom inn. Da den 18 måneder lange traineeperioden var slutt gikk jeg over i en annen stilling. Nå jobber jeg med systematisk ferdigstillelse, en metodikk for prosjektoppfølging vi benytter for å sikre kvalitet og fremdrift ved å bryte prosjektet ned i mindre deler og innføre barrierer for å få bedre oversikt og kontroll, forklarer han.

Ole Kristian er del av et team som jobber tett med prosjektlederne på banestrekningene rundt i landet, samt med hovedleverandøren Siemens.

– Arbeidet innebærer ikke bare kontorjobb, men også at jeg er ute i felt, blant annet i forbindelse med befaringer. Arbeidsdagen er variert, og jeg kan i stor grad kan påvirke min egen arbeidshverdag. Dessuten er jobben spennende, så jeg trives godt, understreker han.

Karrieremuligheter i Bane NOR

Vi tilbyr en helt unik bredde av utfordringer og teknologier. Se hva vi kan tilby deg, og bli en av oss!

Ser styrken i valgmulighetene  

Elsie begynte som trainee i august etter å ha studert fysikk og matematikk ved NTNU.

– Jeg vurderte flere virksomheter da jeg begynte å se etter traineestillinger, men Bane NOR skilte seg ut siden de la vekt på at traineene til en stor grad kunne velge hva de ville jobbe med underveis i traineeperioden. Vi hadde to innføringsuker der vi lærte om selskapet og deretter var det rett i drift, sier Elsie.

Tanken er at Elsie skal jobbe i IKT-avdelingen i hele traineeperioden, men rotere internt i avdelingen.

– Jeg får se mye forskjellig og det går stadig opp for meg at Bane NOR driver med veldig mye mer enn jeg visste. Veilederen min er prosjektleder med ansvar for tre prosjekter. Dermed får jeg bli med å se, lære og hjelpe til. Jeg deltar på ulike prosjektmøter, leverandørmøter, samt møter med ledere. Det syns jeg er spennende. Jeg får også lov til drive litt programmering, så jobben min er veldig variert og artig, fortsetter hun.

Traineene i Bane NOR får også delta på flere sosiale arrangementer og samlinger hvor det er fokus på erfaringsdeling og det sosiale. Årets traineer skal blant annet på befaring til Trondheim og på tur til firmaleiligheten som Bane NOR har i stasjonsbygningen på Geilo.

Foto: Kristian Mendoza

Personlig vekst

Bane NOR leder noen av landets største og mest komplekse prosjekter. Det faglige nivået er høyt og de ansatte har gode muligheter både til å vokse internt og for å ta videre utdanning.

– Jeg får nok utfordringer og treffer masse hyggelige folk. Det er kanskje ekstra gøy i disse dager hvor jernbaneinvesteringene øker, noe som betyr at vi satser på ny teknologi og jobber med store prosjekter. Samtidig føles det viktig å være med å utvikle jernbanen, særlig i et bærekraftperspektiv, sier Ole Kristian.

En bra arbeidsplass

Elsie og Ole Kristian forteller om en arbeidsplass med ryddige arbeidsforhold, blant annet når det kommer til fleksitid, hjemmekontor, ordninger for avspasering og overtid. Begge jobber i Bane NORs moderne lokaler som ligger i sentrum rett ved Oslo S og hvor de kan titte ned på jernbanesporet fra kontorvinduet.

– Også har vi en veldig bra kantine, smiler Elsie og Ole Kristian.

– Samt kortere arbeidstid om sommeren og betalt lunsjpause. Det høres kanskje ut som småting, men sånne ting betyr faktisk litt de også, fortsetter de.

For ifølge dem byr Bane NOR på en arbeidsplass med mange karrieremuligheter, der ansatte i stor grad kan påvirke både egen fremtid og arbeidshverdag.

FAKTA

Bane NOR har ansvar for infrastrukturen på jernbanen i Norge. De drifter, vedlikeholder og bygger jernbane over hele landet. Bane NOR har om lag 5 000 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer på banenor.no

Av Tom Backe

Next article