Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Er dere konkurransedyktig som fremtidens arbeidsplass?
Fremtidens arbeidsplass

Er dere konkurransedyktig som fremtidens arbeidsplass?

Foto: Unsplash

I løpet av drøyt to år har vår oppfatning av arbeid, og hvordan og hvor det utføres, endret seg dramatisk. Hybride kontorer og fleksible arbeidsformer bryter opp den gamle oppfatningen av hva kontoret er eller skal være, og legger igjen noen nye tråder som det gjenstår å knytte sammen på nytt.

Konsekvensene for bedriften eller for medarbeiderne disse siste to årene har begynt å dukke opp, og det er klarere hva vi må gjøre noe med for å bli en attraktiv arbeidsplass der man kan jobbe effektivt og trives.

Henrik Øhrn

Fagansvarlig HR i HR Norge, og forfatter av artikkel

En av de viktigste driverne

Når vi går inn 2023, har vi også med oss erfaringer og tydeligere kjennetegn på hva fremtidens arbeidsliv og arbeidsplass vil kreve. Med store og brå endringer foran oss, vil det bli viktigere med utvikling og opplæring internt. Vi må skape rom for å eksperimentere mer, og øke læringen. Kunnskap forvitrer og blir «gammel» fortere, og det tar kortere tid å lære opp egne ansatte enn å rekruttere eksternt. Arbeidsplassen bør være et sted man kan se for seg en ønsket karriere med variasjon i oppgaver og ansvar, med muligheter for hyppigere skifter av jobber internt.

Engasjement og indre mening øker i viktighet. Ifølge arbeidslivsindekser har disse vært i fall det siste året og vist tydelige konsekvenser på viljen til å sette inn ekstra innsats eller forbli i virksomheten. Det å se betydningen av eget arbeid og innsats i organisasjonen er en av de viktigste driverne, men samtidig noe av det som har blitt mer utydelig når vi jobber fleksibelt og hybrid. Mange har blitt mer frakoblet hverandre og eget bidrag i helhetsbildet blitt mer utydelig.

Må lede mer tillitsbasert

I et arbeidsliv med økende usikkerhet, må ledere fungere som dempere av usikkerhet, og i større grad lede tillitsbasert. Dette betyr å i større grad coache enn å kontrollere, og ikke minst stole på at medarbeidere som er i ytterste ledd der det skjer ofte, tar de beste beslutningene ut fra situasjonen de er i. Kultur for tillit, psykologisk trygghet og inkludering er nøkkelord, men dette kommer dessverre ikke av seg selv.

En langsiktig trend har vært økt individualisering og tilpasning. I mange virksomheter har de nå fem generasjoner i arbeid og folk fra ulike kulturer, så fremtidens arbeidsplass vil trenge ledere som klarer å se enkeltmenneskene, tilpasse lederstil og støtte til mennesker ut fra individuelle behov slik at de opplever tillit, psykologisk trygghet og at de er inkludert – uansett alder, kjønn eller etnisitet. Alle disse kjennetegnene og trendene har vært synlig i øyekroken i flere år, men når de nå kommer nært innpå ser vi tydeligere at, og hva vi må gjøre for å møte dem.

Av Henrik Øhrn, fagansvarlig HR i HR Norge

Next article