Home » Kvinner i yrkesfag » – Har alltid drømt om å jobbe på sjøen
Sponset

Det blir stadig flere jenter på dekk, til rors og i andre funksjoner til sjøs, og de fleste stortrives med det. En av dem er Camilla Økland.

Camilla går i toårig matroslære i Fjord1, og har fra barnsben av vært veldig glad i å tilbringe tid på sjøen, så for henne var det aldri noen tvil om utdanningsvalget:

– Valget var superenkelt, ikke minst også fordi jeg har mange slektninger som jobber på sjøen. Det har nok vært sterkt medvirkende til at jeg alltid har tenkt yrkesfag, og da valget måtte tas, valgte jeg først to år ombord på skoleskipet «Gann», etterfulgt av TIP på VG1 og Maritime fag på VG2, med dekk som fordypning, forklarer hun.

Camilla Økland

Matroslærling i Fjord1

I Fjord1s bærekraftsrapport 2022 heter det blant annet at rederiet «har ein klar målsetnad om å tiltrekke seg eit mangfald av tilsette. Vi meiner mangfald gjer organisasjonen vår rikare, og ønskjer difor tilsette med variert utdanning, kjønn, alder, etnisitet, legning og bakgrunn. Vi meiner at likestilling på alle nivå bidreg til ein meir robust organisasjon, og jobbar aktivt for å få inn fleire kvinnelege tilsette, spesielt blant våre tilsette på sjø», noe ikke minst Camilla er et uttrykk for.

Flere kvinner inn i maritime yrker

Nå er hun inne i sitt andre år av læretiden hos Fjord1, og kunne godt tenke seg fast stilling når fagbrevet er i boks. Camilla synes ikke det har vært spesielt utfordrende å være jente, hverken da hun tok yrkesfag på videregående eller i læretiden.

– Jeg syns det har gått over all forventning, men så er jeg jo heldig, da, som jobber på et veldig hyggelig fartøy, og har vært fryktelig heldig med instruktøren min, som er styrmann ombord og også dame. Vi kommer utrolig godt overens når vi jobber sammen, forteller Camilla.

I år har de maritime utdanningene hatt en markant oppgang i antallet kvinnelige søkere, som gjør at Camilla kan gjøre regning med enda flere kvinnelige kolleger, og hun gleder seg over den utviklingen.

Gir flere muligheter

– Jeg nøler ikke med å anbefale andre jenter å velge som meg. Følg magefølelsen, for samme hva du velger, er det stort sett veldig spennende. Selv er jeg i alle fall utrolig fornøyd med å ha tatt yrkesfag.

– Det involverer ofte mye fysisk arbeid, og er veldig gøy. Det kan godt være jeg satser på en jobb som matros etter læretiden, men er samtidig litt i tenkeboksen angående videre utdanning. Etter dette kan jeg nemlig fylle på med styrmansskolen, men foreløpig trives jeg jo veldig godt i matrosyrket på dekk, og tar nok peiling på å jobbe noen år som det først. Uansett er det jo godt å ha noen alternativer, og det gir virkelig yrkesfagene.

Gode moglegheiter for karriere og utvikling i Fjord1 

Fjord1 er ein kompetansearbeidsplass både på landsida og sjøsida, og det er eit breitt spekter av stillingskategoriar i selskapet.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel