Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Fremtidens HR-løsninger: Tilbyr fleksibel og effektiv HR-støtte
Sponset

Her er tjenesten som gir alle type bedrifter tilgang til en komplett HR-avdeling fylt med faglig ekspertise, uten at de må ansette eller leie inn kostbare konsulenter på fulltid.

– HR er lønnsomt når det gjøres ordentlig. Vi har derfor laget en abonnementsløsning som gir bedriftene tilgang til et stort team av rådgivere, i den stillingsprosenten de har behov for.

Det forteller gründer og daglig leder i BUHR, Bjørg Ueland. Etter 30 år som HR-leder, bestemte hun seg i 2018 for å skape noe helt unikt og effektiv innen HR-bransjen.

Siden oppstarten har mange bedriftsledere fått øynene opp for tjenestene. I dag har Ueland og teamet hennes flere enn femti aktive oppdragsgivere iblant annet energi-, teknologi- og servicebransjen. Og trenden er økende.

– Vår innovative tilnærming til HR gir bedrifter muligheten til å takle utfordringene på en mer smidig og kostnadseffektiv måte, uten å gå på akkord med kvaliteten og ekspertisen innen personalhåndtering.

Ueland understreker BUHRs evne til å tilpasse seg bedriftens behov ved å tilby en dedikert kontaktperson som ivaretar kundens interesser. Dette gjør at kunden får tilgang til hele fagmiljøet hos BUHR. I tillegg tilbyr BUHR en høy grad av fleksibilitet ved å sitte hos kunden så mye som ønskelig, noe som reduserer risikoen forbundet med tradisjonelle HR-modeller.

Som en ikke-konsulentvirksomhet, er BUHR ikke underlagt innleie- og konsulentregelverket. Gjennom tett samarbeid sørger BUHR for at deres tjenester alltid er i harmoni med kundenes mål og behov.

Om BUHR

BUHR bistår bedrifter med et fleksibelt HR-konsept der oppdragsgiverne selv kan tilpasse hvor mye kompetanse de har behov for.

Gjennom abonnementsløsningen får bedrifter fra ulike bransjer tilgang til et team av rådgivere, som tar hånd om alle personalrelaterte spørsmål og utfordringer.

BUHR er medlem av HR Norge og holder til i Oslo og Stavanger.

Les mer på buhr.no

Hvordan fungerer det?

– Kjernen i vår modell er å tilby bedriftene muligheten til å outsource HR-prosesser og/eller få tilgang til en skreddersydd HR-avdeling som passer deres behov. Dette erstatter behovet for å leie inn kostbare konsulenter eller ansette fulltidsansatte når man kan klare seg med færre ressurser.

Astrid Midbøe Ramstad

Kommersiell Direktør, BUHR

Det forteller kommersiell direktør i BUHR, Astrid Midbøe Ramstad. Resultatet er betydelige besparelser for deres kunder, som varierer i størrelse fra små team med bare tre ansatte til store organisasjoner med flere hundre medarbeidere.

– For bedrifter med egne HR-ressurser fungerer vi som en støttefunksjon som frigjør tid for dere til å arbeide mer strategisk og operasjonelt. For bedrifter som mangler egne HR-ressurser, vil vi ivareta denne funksjonen med tilpasset stillingsprosent.

BUHR er en fullverdig HR-avdeling med 40 dyktige ansatte, og de har ambisiøse planer om ytterligere vekst. De tilbyr spisskompetanse innen alle HR-relevante områder, samt erfaring og sertifisering innen rekruttering.

Fra kontorene i Oslo og Stavanger tilbyr BUHR sine tjenester over hele landet.

Høy kvalitet

– Vi er særdeles fornøyde med det gode samarbeidet vi har med BUHR. For et selskap i vekst er det i perioder ekstra behov for både administrativ støtte i ulike prosesser.

Det forteller Bente W. Nordeide, VP People & Organisation i OKEA. BUHR hjelper OKEA med viktige HR-oppgaver som rekruttering, innleie, opplæring, kursadministrasjon og vedlikehold av data. De støtter også OKEA med spesialisttjenester for å dekke ekstra behov når selskapet vokser.

Bente W. Nordeide

VP People & Organisation i OKEA

– Vi opplever at BUHR leverer førsteklasses tjenester og har et dyktig team som er en fryd å samarbeide med.

BUHR tilbyr

Løsninger for bedrifter som ønsker et mer lønnsomt alternativ enn å leie inn HR-ansatte på heltid. Her får du tilgang til hele fagfeltet i et felles team, i den stillingsprosenten du har behov for, som en operasjonell og utøvende del av bedriften. Som bedriftens HR-avdeling tar BUHR seg av alle personalrelaterte spørsmål og utfordringer på en måte som kommer både ledelse og ansatte til gode. Som leder har du full kontroll, fordi de alltid holder deg oppdatert, gir gode råd og støtter deg.

Løsninger for bedrifter som trenger bistand med noen utvalgte HR-oppgaver, prosesser eller fagområder over lengre tid. Denne tjenesten kan også fungere som støtte til en allerede eksisterende HR-avdeling eller HR-sjef med behov for å disponere tiden sin annerledes.

Løsninger for bedrifter som trenger tidsbegrenset faglig spisskompetanse til ekstraordinære oppgaver i hektiske perioder, eller i forbindelse med uforutsette hendelser. Dette kan gjelde alt fra større prosjekter som innføring av nye systemer eller virksomhetsoverdragelser, til ned- eller oppbemanning, perioder med høyt sykefravær eller en kartlegging av hvordan det står til på HR-fronten hos dere.

Løsninger for bedrifter som ønsker en timebasert avtale for prosesser som krever det. Dette kan være i forbindelse med organisasjonsbygging, kompetanseheving eller større endringsprosesser, eller kanskje HR-sjefen skal ta etterutdanning og trenger en vikar?

Les mer på buhr.no

Next article