Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Gode råd for fremtidens arbeidsgiver
Fremtidens arbeidsplass

Gode råd for fremtidens arbeidsgiver

Øystein E Søreide, administrerende direktør i Abelia, og forfatter av artikkel. Foto: Abelia

Kompetent arbeidskraft er etterspurt. Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å sikre deg rett kompetanse fremover, tiltrekke deg de beste og beholde dem du har?

Abelia satte ned et ekspertutvalg for å se på dette. De kom fram til åtte kjennetegn på hva det vil si å være en fremtidsrettet arbeidsgiver. Teknologi endrer arbeidslivet i rekordfart. Gjennomgripende forandringer som globalisering, klimaendringer, mangfold, aldring og utenforskap påvirker samfunnet. Dette stiller krav til fremtidens arbeidsgivere.

Da vi havnet på hjemmekontor under pandemien var det mange som tok i bruk digitale verktøy de aldri hadde hørt om før. Vi så en kjapp utvikling av digitale ferdigheter. Alle erfarte at det er mulig å utføre mange arbeidsoppgaver hjemmefra. Vi ble mer effektive og jobbet uforstyrret. Det ble jobbet selvstendig med definerte arbeidsoppgaver, og tillitsbasert ledelse ble mer enn et fyndord. Men vi fant også ut at kreativitet fungerer best i fellesskap.

Et unikt potensial

Arbeidstakerne etterspør fleksibilitet. Hjemmekontoret er nå kommet for å bli, men ikke alle ukens dager. Flertallet av norske kunnskaps- og teknologibedrifter har i stor grad erstattet flyreiser med digitale møter. Vi sparer tid samtidig som vi sparer klimaet for utslippene. Det viser Abelias undersøkelse blant våre kunnskaps- og teknologibedrifter som ble utført i november.

Arbeidsgiverne forsøker nå å finne ut hvordan de skal legge til rette for fremtidens arbeidsplass og kontorløsninger. Mange arbeidstakere har brukt tiden i en annerledes arbeidssituasjon til å tenke gjennom hva de vil og hva de ønsker å bruke tiden på. Mange lander på at jobben skal være meningsfull og utviklende. Her ligger det et unikt potensial både for læring og for å fremme bærekraftige og fremtidsrettede arbeidsplasser.

Åtte særtrekk

Abelia utfordret altså et utvalg bestående av eksperter og HR-ledere til å gi råd for fremtidens arbeidsliv og se på hva det nye arbeidslivet vil kreve av fremtidens arbeidsgivere. De kom fram til åtte særtrekk ved fremtidsrettede arbeidsgivere:

En god og fremtidsrettet arbeidsgiver er eksperimenterende og bedriver tillitsbasert ledelseMangfold og inkludering er en selvsagt del av arbeidsmiljøet, og det er helt vesentlig ved rekrutteringPå en fremtidsrettet arbeidsplass gir arbeidsdagen mening for medarbeiderne. Arbeidsgiveren skaper psykologisk trygghet og tilbyr fleksibilitet med hensyn til arbeidssted og arbeidstid. En god og fremtidsrettet arbeidsgiver tilbyr kompetanseutvikling og utvikler en god læringskultur. Sist men ikke minst, bestreber en fremtidsrettet arbeidsgiver seg på å få til et lengre arbeidsliv hvor arbeidstakerne kan lære, bidra og verdsettes gjennom ulike karriereløp.

Arbeidslivet er i stadig endring. Vi har tatt noen sjumilssteg de siste årene. Rådene fra utvalget kan komme godt med for dem som vil være en fremtidsrettet arbeidsgiver.

Av Øystein E Søreide, administrerende direktør i Abelia

Next article