Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Hvordan være en god arbeidsgiver i omstilling og nedbemanning?
Sponset

Som arbeidsgiver kan det være svært utfordrende å håndtere omstilling og nedbemanning, da det ofte innebærer å si opp ansatte og å endre arbeidsstrukturen i selskapet. Det er viktig å håndtere disse prosessene på en ansvarlig og empatisk måte som minimerer negative konsekvenser for både selskapet og de ansatte.

Alle organisasjoner er forskjellige, og derfor vil gode prosesser for nedbemanning, omstilling og oppsigelse av ansatte se ulike ut. Et viktig fellestrekk er imidlertid at alle juridiske og etiske hensyn må ivaretas, og beslutningen om nedbemanning må være godt begrunnet.

Det er også viktig å være ærlig og transparent med de ansatte om årsakene til endringene, og gi dem tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringene. I den sammenheng kan det være klokt å tilby støtte og hjelp til de ansatte under overgangsperioden. Dette kan innebære hjelp til å finne ny jobb, eller å tilby outplacement-tjenester.

Skal du gjennomføre en omstillingsprosess?

Trenger du en stødig og erfaren HR-partner? Da står vi parat til å bistå.

Ta kontakt med vår CEO Tone Odvold
[email protected] | 982 23 053
hrhuset.no

Verdifullt bidrag som arbeidsgiver

Når virksomheter omstiller handler det alltid om mennesker. Bak tall, lister og logiske rasjonale avgjørelser er det alltid de ansatte det handler om – enten det er de som må gå eller de som får bli.

HR-huset har gjennomført et mange hundre drøfte- og karriereveiledningssamtaler. Det er meningsfullt å hjelpe mennesker som står i store endringer.

Det viktigste vi som rådgivere gjør i slike samtaler er:

  • Vise respekt og forståelse for at hver eneste person vi møter har sin egen opplevelse av situasjonen, og sin unike måte å håndtere den på.
  • Skape trygghet i en usikker og ny situasjon.
  • Gi gode strategier for å komme så godt som mulig gjennom endringen.
  • Gi nyttige verktøy for å planlegge den videre karrieren i eksisterende eller i ny jobb.

Det mest verdifulle du som arbeidsgiver kan gi dine ansatte i en stor omstillingsprosess er:

  • En nøytral arena der de ansatte fritt kan si hva de tenker og føler uten at det får konsekvenser for sin prosess.
  • En ekstern rådgiver som kan løfte blikket og hjelpe til med å rette fokus mot mulighetene.
  • En ekstern rådgiver som har rekrutteringskompetanse og kan bistå med å navigere i arbeidsmarkedet.
  • En ekstern rådgiver med lang livserfaring som selv har «vært ute en vinternatt før».

Skal du gjennomføre en omstillingsprosess? Trenger du en stødig og erfaren HR-partner? Da er vi kun et klikk unna.

Få også med deg noen gode tips i denne artikkelen: Hemmeligheten bak vellykkede nedbemanningsprosesser.

HR Huset

Det handler om folka dine. Sammen gjør vi dere gode.

Next article