Home » Fremtidens arbeidsplass » Når arbeidsplassen flyttes inn i metaverset
Fremtidens arbeidsplass

Når arbeidsplassen flyttes inn i metaverset

Foreløpige prognoser indikerer at i løpet av de neste tre årene kommer én av fire av oss til å oppholde oss minst én time i et metavers hver dag. Foto: Unsplash

I løpet av de siste årene – og særlig gjennom pandemien – har arbeidsplassen for mange av oss blitt en litt mer relativ størrelse. Med digitalisering og ny teknologi har mange oppdaget at arbeidsoppgavene kan gjøres minst like effektivt fra et annet sted enn på den fysiske arbeidsplassen.

Det har gitt mange arbeidstakere en større fleksibilitet i hverdagen og mange arbeidsgivere nye idéer om hvordan arbeidsplassen kan være i framtiden, med potensielt store besparelser knyttet til lokaler, møteaktivitet, og så videre. Samtidig skaper hjemme- eller hyttekontoret en del utfordringer: Det sosiale, dynamikken som oppstår i fysiske møter mellom mennesker, det å lufte en idé – og få rask respons – i kontordøra til en kollega blir borte, samtidig som det er en rekke forhold knyttet til HMS som er vanskelig å følge opp.

Geir Olsen

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge, og forfatter av artikkel

Oppleves som fysisk

Men finnes det en framtid som kan kombinere det beste fra den «nye» og den «gamle» verdenen? Der fysiske møteplasser og mellommenneskelig interaksjon kan skje uten at vi er på samme sted? Svaret er for mange av oss det litt ukjente, metaverset. Min spådom er at om noen år vil mange arbeidsplasser bli flyttet inn i metaverset. Enten helt eller delvis. 

Metaverset er en virtuell virkelighet der mennesker kan interagere med hverandre ved hjelp av moderne teknologi. Et digitalt miljø der mennesker kan møtes og jobbe sammen på en ny og innovativ måte. Med hjelp av avanserte teknologier som virtual reality (VR) og augmented reality (AR) er det mulig å navigere i en digital versjon av et kontor, med alle de verktøyene og ressursene som trengs for å utføre arbeidet på en effektiv måte. Vi kan treffes på en måte som oppleves som fysisk, samtidig som vi faktisk oppholder oss på hvert vårt sted.

Kan være svaret

Framtidens kontor i metaverset vil også gi bedriftene mulighet til å skape mer personlige og tilpassede miljøer for sine medarbeidere, til å etablere kontormiljøer som er optimaliserte for å utføre ulike arbeidsoppgaver og behov, og et arbeidsmiljø som kan både være inspirerende og hyggelig. Den enkelte arbeidstaker kan i prinsippet skreddersy sin egen arbeidsstasjon og arbeidsmiljø, noe som kan føre til både økt produktivitet og kreativitet. 

I tillegg vil det være enda lettere enn i dag å delta i arbeidsmiljø hvor fysisk lokasjon ikke spiller noen rolle, så lenge du har en velfungerende digital infrastruktur i bunn. Dét igjen kan gjøre arbeidsplassen mer attraktiv, og det blir enklere å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. På mange av områdene som vil være viktige i framtidens arbeidsliv som mangfold, inkludering, fleksibilitet, digitalisering og kompetanseutvikling kan metaverset faktisk være svaret. 

Nok av utfordringer

Samtidig er det selvfølgelig nok av utfordringer å peke på, men enkelte av dem er der allerede i dag: Mulige helserisikoer som kan oppstå ved å tilbringe for mye tid i et digitalt miljø, psykologisk trygghet, en enda større utvisking av skillet mellom arbeid og fritid, en rekke spørsmål knyttet til personvern, digital sikkerhet og industrispionasje og en rekke regulatoriske, skattemessige og juridiske spørsmål.

Alt dette og mange flere må selvfølgelig løses, men det dummeste vi gjør er å avfeie metaverset som et kommende arbeidssted. Bare de siste månedene har Skatteetaten og Brønnøysundregistrene åpnet kontorer i metaverset, og foreløpige prognoser indikerer at i løpet av de neste tre årene kommer én av fire av oss til å oppholde oss minst én time i et metavers hver dag. Enten det er for å jobbe, ha teams-møter, studere, shoppe eller henge på sosiale medier.

Av Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge

Neste artikkel