Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Slik reduserer du sykefraværet
Sponset

60 prosent av sykefraværet i norske bedrifter skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske plager.

– En stor del av dette fraværet kunne vært unngått gjennom forebygging, forteller Katrine A. Torskog, fysioterapeut og daglig leder ved Life Improvement – kompetansesenter for Helse og Arbeid. De har, sammen med IA Bransjeprogram, utarbeidet verktøyet «ByggRygg – med jobben i ryggen».

Katrine A. Torskog

Daglig leder i Life Improvement AS

Hva er ByggRygg – med jobben i ryggen?

ByggRygg er en digital opplæringsportal som gir informasjon og kunnskap om hovedårsakene til sykefravær, nemlig muskel-og skjelettplager og psykiske helseplager. Vi vet at kunnskap er viktig for å mestre, og informasjonen man får gjennom ByggRygg setter bedrifter og ansatte i stand til å håndtere helseplager på arbeidsplassen. «ByggRygg – med jobben i ryggen» gir dermed bedriftene et verktøy til å forebygge i praksis, og til å jobbe med og skape robuste arbeidsmiljø. Dette er et av få arbeidsmiljøverktøy som retter seg mot alle ansatte i en bedrift.

For alle ansatte: Gjennom korte videoer, som kan sees på alle digitale flater, gir ByggRygg de ansatte kunnskap om helseplagene som er hovedårsak til sykefravær. Ansatte ansvarliggjøres og settes i stand til å ta vare på sin egen fysiske og psykiske helse, og får nyttige tips til både forebygging og mestring av jobb i perioder med plager.

For ledere, tillitsvalgte verneombud og andre ambassadører: Portalen inneholder en verktøykasse med konkrete tips og råd til bruk i arbeidsmiljøarbeidet, sykefraværsoppfølging og i møte med ansatte som opplever helseplager.

ByggRygg – med jobben i ryggen

Verktøyet som forebygger konsekvensene av muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager

Konkret og håndfast

– STAMI trekker fram psykososialt arbeidsmiljø som et av de viktigste områdene for å forebygge helseplager. Vår erfaring er at mange bedrifter synes at det er vanskelig å vite hvordan de kan jobbe med arbeidsmiljøet, forteller Torskog.

ByggRygg er konkret og håndfast, og involverer alle som jobber i bedriften. Portalen retter seg både mot individet og det systematiske arbeidet, og gir bedriftene muligheten til å jobbe helhetlig og strategisk mot et forebyggende og mestringsorientert arbeidsmiljø.

«Vi har et verktøy til å vite hvordan du tar den første samtalen når noen blir syke»

 Kristine Seim, prosjektleder i «Frisk i Hæhre»

«Vi har i løpet av 2022 lykkes med å redusere det totale sykefraværet med hele 50 prosent. Vårt motto er «samhandling gir resultater» og dette tror vi på!»

Kristina Velde Sande, HR-leder i Engelsen Bygg

«Hvis du trives på jobb og har et godt arbeidsmiljø, så går produksjonen mye bedre»

 Stig Morten Hardeland, tillitsvalgt i Hæhre og ambassadør i Bygg Rygg

Nyttig for alle bedrifter

– ByggRygg passer alle bedrifter, små som store, offentlige og private. Verktøyet gir gjenkjennelig informasjon og eksempler som kan brukes rett inn i den praktiske arbeidshverdagen. Det er kostbart for bedriften å samle ansatte for å nå ut med informasjon, og det har derfor vært viktig for oss at ByggRygg skal være lett tilgjengelig og uavhengig av fysisk arbeidssted, avslutter Torskog.

Ønsker du å høre mer? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Katrine A. Torskog,
tlf. 971 18 410

Next article