Skip to main content
Home » Fremtidens ingeniør » AI er en «game-changer»: Gjør deg klar – også for å møte juridisk krav
Sponset

Generativ AI, slik som ChatGPT, har tatt næringslivet med storm. Spørsmålet er ikke lenger om generativ AI kommer til å endre en bedrift, men hvordan og hvor raskt bedriften kan utnytte AI, og hvilke tiltak man allerede i dag må gjøre. De som ikke følger med, risikerer ikke bare å miste konkurransekraft, men også å pådra seg en betydelig risiko.

Bruk av generativ AI (kunstig intelligens) har sine utfordringer, slik som sikkerhet, trygghet og datakvalitet. Nå kommer også EUs AI-forordning, også kalt AI Act. Forordningen er ventet å bli formelt vedtatt i begynnelsen av 2024, og den trer deretter i kraft etter 24 måneder i EU og Norge. AI Act vil rette seg mot alle systemer og IKT-løsninger med kunstig intelligens, både de som da er i bruk og de som skal setter i bruk fra 2026. Advokatfirmaet Grette har allerede erfart en betydelig økning i oppdrag knyttet til bruk av kunstig intelligens.

– Med AI Act ser vi en klar parallell til da personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft i 2018. Her kommer et nytt regelverk som krever at det etableres retningslinjer, avtaler, styring og kontroll på hvordan bedriften kjøper inn og bruker AI, ellers kan det bli kostbart med gebyrer på opp til syv prosent av global omsetning, opplyser Grette-advokat og partner Peter Lenda.

Start tidlig

Selv om regelverket sannsynligvis først trer i kraft i 2026, bør bedriften begynne med tilpasninger nå. Den utstrakte bruken av digitale verktøy, sammen med kravene i AI Act, betyr at både brukere og tilbydere må følge regelverket. Løsninger bedriften kjøper inn i dag vil derfor måtte møte kravene om to år.

– Bruk av AI-løsninger gir mange spennende muligheter, men start tidlig. Vi ser mange interessante og fullt løsbare juridiske problemstillinger innen kunstig intelligens. Tipset er å starte med å få oversikt over hvilke AI-løsninger som bedriften bruker, kjenne til hvordan de fungerer og sikre at medarbeidere bruker AI på riktig måte. Deretter løses juridiske utfordringer og krav gjennom eksempelvis avtaler, lisenser, dokumentasjon, retningslinjer og interne prosesser, avslutter han.

Om Grette

Grette består av over 100 erfarne advokater som leverer alle forretningsjuridiske tjenester.

Selskapet har et sterkt fagmiljø innen teknologi og digitalisering som gir strategisk og praktisk rådgivning med mål om å skape trygghet og verdier.

Les mer på grette.no

Next article