Skip to main content
Home » Fremtidens utdanning og karriere » Inspirerer neste generasjon teknologikvinner
Mangfold

Inspirerer neste generasjon teknologikvinner

Inspirasjonsdag på Oslo Met
Inspirasjonsdag på Oslo Met
På inspirasjonsdagen i Oslo fikk jentene leke seg med virtuell virkelighet. Foto: Benjamin A. Ward

Jenter og teknologi er et prosjekt med mål om å inspirere jenter og øke kvinneandelen i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet.

Prosjektet har et mangfold av aktiviteter og initiativer, blant annet en årlig norgesturné, en inspirasjondag på universiteter og høgskoler over hele landet, live streams og en NASA-konkurranse. Norgesturnéen i fjor bestod av tolv arrangementer for 9. og 10. klassinger. Formatet på turnéen var at rollemodeller hadde foredrag eller sofasamtaler med konferansier Synne Uddmo Ask, og kunne fortelle om blant annet utdanningsvalg, personlige erfaringer, interesser og hverdagen på en måte som publikummet kunne relatere seg til. Dette åpner for at unge får vite mer om mulighetene innenfor realfag og teknologi, og samtidig kan kjenne seg igjen i livet til rollemodellen. Mange har kanskje kun vokst opp med mannlige eldre eksempler på teknologer, men gjennom Jenter og teknologi får unge jenter møte unge kvinner som er engasjerte og applauderer yrket sitt. På arrangementene var det også konkurranser, informasjon om ny teknologi, eksperimenter og stands med relevante aktører.

Vinnerne av NASA-konkurransen 2018. Foto: Tone Standal Vesterhus

Arrangerer inspirasjonsdager

En av de mest etablerte aktivitetene i prosjektet er inspirasjonsdager for jenter på videregående skole ved universiteter og høgskoler. 7. februar 2019 ble det avholdt arrangementer ved syv forskjellige institusjoner over hele landet. Konferansene gav publikum innblikk i ulike studier, karrieremuligheter og kjennskap til entusiastiske teknologer. Et annet populært initiativ er en årlig NASA-konkurranse der man kan vinne en drømmetur til NASA i Houston. Kriteriene for å bli med i konkurransen er å være teknologistudent på fagskole, høyskole eller universitet, og å kunne holde et foredrag om opplevelsen under norgesturnéen. Konkurransen motiverer studentene til å interessere seg ytterligere for teknologi og rekruttere flere til utdanningen.

Å øke kvinneandelen på teknologiutdanninger er langsiktig arbeid, og trenger alle gode krefter med på laget. Om du også er interessert i å øke andelen kvinner i teknologi, kan du bidra ved å følge med på Jenter og teknologi på Facebook eller Instagram.

Av Karoline Løvall, prosjektleder i Jenter og teknologi

Next article