Skip to main content
Home » Fremtidens utdanning og karriere » Karrierevalg: God veiledning er viktig
veiledning

Karrierevalg: God veiledning er viktig

Far og sønn prater
Far og sønn prater
Foto: Getty Images

Ingeniører utvikler teknologien vi alle omgir oss med i hverdagen. Problemløsning er et viktig stikkord for å gi en generell beskrivelse av en yrkesgruppe som har mange ulike retninger, men hvem kan hjelpe deg med å finne retningen som passer best for deg?

Aldri før har valgmulighetene vært større for ungdommene som skal velge karriere- og studievei. Det å finne ut hvordan man best kan kombinere egne interesser og ferdigheter med den rette utdanningsretningen, er et viktig og vanskelig spørsmål.

Ingeniører har enten en bachelorgrad, en mastergrad eller en Ph.D-grad. Hvilket nivå som passer best for den enkelte kan være vanskelig å finne ut av uten god veiledning. Det samme gjelder hvilken studieretning som treffer best. Ingeniør kan man bli både med en yrkesfaglig utdanning som grunnlag, og med en studiespesialiserende utdanning fra videregående skole. Interessen for realfag, og særlig matematikk, må absolutt være tilstede, men ut over det finnes det massevis av retninger å velge mellom.

Viktige støttespillere

Tankene kan være mange og usikkerheten ofte stor blant dagens 17- og 18-åringer. Foreldre spiller en viktig rolle i barnas liv, og de kan være viktige støttespillere også for barnas karrierevalg, men mange opplever at de kommer til kort. Mye har skjedd på utdannings­fronten siden foreldrene gjorde sine egne karrierevalg. Det fins studiemuligheter nå som de ikke har hørt om, og mange foreldre har kanskje selv aldri tatt høyre utdanning.

avatar

Gunn Iren Müller

Sivilingeniør og leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og forfatter av artikkelen.

Karriereveiledning i grunnopplæringen handler om å hjelpe de unge til å se sine styrker, informere om alle mulighetene som finnes, og veilede dem i å ta valg. Det er av stor betydning at veiledningen som gis blir gitt av en kompetent rådgiver, som virkelig kjenner utdanningssystemet godt, både på videregående skole, men også videre, og det å benytte lokalt næringsliv for å kunne vise frem relevante eksempler for ungdommene bør oppmuntres. Karrierevalg er en prosess som må gå over tid, og i denne prosessen spiller også foreldrene en viktig rolle.

Må få oppdatert informasjon

Forskning viser at foreldrenes utdanningsnivå (særlig mors) har betydning for elevenes utdanningsvalg (blant annet Markussen 2003). Samtidig viser en undersøkelse fra NHO i 2015 at foreldrene ikke vet om mulighetene som finnes ved å for eksempel velge et yrkesfaglig utdanningsprogram. FUG mener derfor at det er viktig at foreldre får tilgang til oppdatert informasjon om utdanningssystemet, slik at de kan bli bedre diskusjonspartnere for barna sine.

Forskning viser at foreldrene er viktige for sine barns trivsel, læring og utvikling. Derfor må det systematiske samarbeidet med foreldrene styrkes, kanskje nettopp når man skal koble mestring og læring med valg av utdanning.

Av Gunn Iren Müller, sivilingeniør og leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Next article