Skip to main content
Home » Karriere i offentlig sektor » Arbeid med mening i Sametinget
Sponset

Vil du være med på å forme en bedre og mer inkluderende virkelighet for kommende generasjoner av samer? Sametinget har alltid behov for dyktige folk og mulighetene er mange.

–Sist jeg talte var listen på 21 rekruteringer i 2024, sier Inger Marit Eira-Åhrén, Direktør i Sametinget i Norge.

Inger Marit Eira-Åhrén

Direktør i Sametinget i Norge 

Hun arbeider på åremål på 6 år og har allerede lagt tre år bak seg. Ifølge seg selv har hun det hun beskriver som drømmejobben.

–Jobben min er dynamisk og kreativ med hele verden som samarbeidsområde og vi er den eneste i vårt slag. i jobber for og med det samiske samfunnet, og Sametingets formål er lovfestet i egen lov.

Inger Marit er selv same og har en lang bakgrunn fra politikken. Hun forteller at Sametinget har rekrutering på agendaen og at Sametinget er en attraktiv arbeidsplass.

–Hvis man ønsker å være med å videreutvikle politikkutvikling og forvaltning kan jeg love en spennende jobb. Vi har 9 kontorer fra Snåsa lengst sør til Varangerbotn i nord, og ansatte kan jobbe fritt på kontorstedet som har ledig plass. Bakgrunner som kan være attraktive er alt fra kommunikatorer, statsvitere, jurister, lærere, språkekspertise, arkeologer, gjerne med kunnskap om samfunn, fagkunnskap med erfaringer fra ulike sektorer, nivåer og offentlig forvaltning.

Karrieremuligheter i Sametinget

Viktige forpliktelser

Det første Sametinget ble åpnet i 1989 og er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge. Grunnloven § 108 og sameloven er grunnlaget for regjeringens mål om å sikre at samene får utviklet språk, kultur og samfunnsliv. Forpliktelser overfor den samiske befolkningen følger også av internasjonale konvensjoner, spesielt FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Samarbeid med nasjonale myndigheter, lokale samfunn og internasjonale organisasjoner skal sikre en inkluderende og rettferdig fremtid for det samiske folk. Målet er at samisk skal bli hovedspråket selv om flere av de ansatte ikke mestrer dette. Mye av arbeidet foregår derfor på norsk, og samisk er derfor ikke et språkkrav i alle nyansettelser.

Arne Håkon Thomassen er arkeolog og seniorrådgiver i kulturarveseksjonen. Han har jobbet i Sametinget siden 1997 og brenner for å bevare og utforske samiske kulturminner. Gjennom nært samarbeid med ulike myndigheter og museer, bidrar han til å sikre at samisk historie blir ivaretatt og formidlet til kommende generasjoner. Arne Håkon kunne ikke vært mer enig i at drømmejobben befinner seg på Sametinget.

Uttak av trekullprøver for datering i 2023 – Kvalnes, Andøy kommune. Foto: Sametinget
Registrering ved Faulvatn i 2013. Steinsirklene som sees på bildet,
er Mánaj kulturmujto – barns kulturminner. Foto: Sametinget

– Jeg elsker å prate med folk og det at vi kommer så tett innpå det samiske lokalsamfunnet og har så nært samarbeid, er givende.

Inger Marit forteller at selv om de sitter spredt over hele landet, samles de ansatte i Sametinget ved flere anledninger.

– De sosiale anledningene er limet i Sametinget og vi er gode på faglig utvikling, styrking av organisasjonen og også sosiale arrangementer. I fjor hadde vi for eksempel Mascorama med både interne og eksterne sangere og leide masker. Det var suksess.

Påvirkningskraft

Arne Håkon forteller om en jobb med mange muligheter og stor påvirkningskraft. Han har et ferskt eksempel hvor han engasjerte seg i at samisk historie ikke var særlig representert i Lofoten. Dette ønsket han å ta tak i, så han tok kontakt og foreslo at Sametinget kunne holde kurs i registrering av kulturminner i 2024. Dette skapte engasjement i Lofoten, og på samenes nasjonaldag 6. februar holdt Arne Håkon også innlegg.

-Vi snakket blant annet om stedsnavn og viktigheten av å se samiske navn på skilt. Det er berikende at ting betyr noe og får en virkning. Vi gir innspill på planer som får en betydning for fremtiden. Enkelte sier at fortiden er noe vi er ferdig med, men vi som jobber med samisk kulturarv og skal sikre dens fremtid, vet at fortid er viktig. Det handler om å ha sine røtter, avslutter Arne Håkon.

FAKTA

Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Les mer på samediggi.no

Av Cathrine Naglestad

Next article