Skip to main content
Home » Karriere i offentlig sektor » En start i staten
Karriere i offentlig sektor

En start i staten

Topptillitsvalgte: Kjersti Barsok og Egil André Aas har begge gjort karriere i staten, og ville ikke valgt annerledes den dag i dag. Foto: LO Stat

Kjersti Barsok og Egil André Aas skuer utover regjeringskvartalet. Selve symbolet på staten. Men staten er så mye mer enn et kvartal i Oslo sentrum.

Staten er drivverket i det norske samfunnet. En jobb i staten handler først og fremst om å tjene innbyggerne. Skape trygge rammer for folk og virksomheter. Skape velferd og tjenester.

– Staten er en trygg, inkluderende og attraktiv arbeidsgiver, sier Egil André Aas, Leder i LO Stat.

– Norge er helt i front på utvikling av gode tjenester, og en spennende arbeidsplass med gode karrieremuligheter, poengterer Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Begge er i dag topptillitsvalgte og bruker det meste av sin tid for statsansattes rettigheter for medlemmene, men også for at tjenestetilbudet til innbyggerne ikke skal bli svekket. De mener det er en klar sammenheng mellom det første og det siste.

Stolt byråkrat

En høstdag i 2003 går Kjersti Barsok inn døra til Kommunal- og distriktsdepartementet, rett fra universitetet. Hun er blitt byråkrat.

– Noen ser på staten som en grå og kjedelig arbeidsplass, og ja, den kan gjerne bli mer mangfoldig, men kjedelig er det ikke, mener Barsok.

Barsok er stolt av sin bakgrunn og mulighetene hun har fått. Stolt av å kalle seg byråkrat.

– Når jeg begynte i departementet opplevde jeg å komme inn i et raust og inkluderende arbeidsmiljø, hvor folk hadde mange ulike fagbakgrunner og erfaringer. Det var spennende å jobbe med folk som var landets fremste spesialister på sine fagfelt. Jeg lærte masse, sier Barsok.

Engasjerte

Egil André Aas husker godt han kjente på spenningen. Porten til Forsvaret og gamlebyen i Fredrikstad står åpen. Han vokste opp i Myre i Vesterålen, der det nok var vanligere å bli fisker enn offiser. Men nå er han her. Forsvaret og en karriere som offiser venter.

Men så er det slik at både Barsok og Aas raskt så at alt ikke var perfekt på arbeidsplassen. Og felles for dem; de skjønte at det er lettere å få til endringer gjennom handling og engasjement enn gjennom klaging. Dermed ble de tillitsvalgte ganske raskt. Senere steg de i gradene, og har nå endt i hvert sitt toppverv.

Tillitsbasert ledelse.

For begge er tillitsbasert ledelse helt sentralt. NTL og Barsok har vært en sterk pådriver i tillitsreformen i offentlig sektor. Aas har det samme som LO Stats leder. Noe han mener tiden i Forsvaret lærte ham mye om.

– Forsvaret er langt framme på det vi kaller tillitsbasert ledelse. Ansatte skal ha rom og mulighet til å ta egne valg, utføre jobben på best mulig måte, uten for mye rapportering. Jeg mener det er det som er best. Både for de ansatte og for tjenestene vi leverer, sier Aas.

Der er Barsok helt på linje.

 – Tida med tellekanter må være over. Vi er ikke i mål med reformen, men vi er på vei. Dagens regjering har sagt at tillitsbasert ledelse skal bli en del av alle statens områder. Vår jobb er blant annet å bidra til at det skjer, sier hun.

Men det vil fortsatt være nok av saker for de tillitsvalgte å ta tak i.

– Så vi får håpe at noen velger samme kurs som oss, smiler de to.

Next article