Skip to main content
Home » Karriere i offentlig sektor » Enova- en arbeidsplass for fremtiden
Sponset

Mye skal skje i de nærmeste årene for at Norge skal klare å nå klimamålene for 2030 og 2050. Dette gjør det ekstra engasjerende å jobbe i Enova, et statsforetak under Klima- og miljødepartementet.

Enova arbeider målrettet for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Statsforetaket er på mange måter Norges spesialverktøy i klimaomstillingen.

En av Enovas viktigste oppgaver er å bidra til at ny energi- og klimateknologi utvikles og tas i bruk i samfunns- og næringslivet. Ved å støtte prosjekter, bedrifter og enkeltpersoner søker Enova å få fortgang i omstillingsprosessen.

Foto: Enova SF

Ledige stillinger

Enova investerer årlig flere milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor, samt støtte til tiltak i norske husholdninger. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi har cirka 90 medarbeidere og er lokalisert på Brattørkaia i Trondheim.

Tverrfaglig miljø

I Enova møtes politikk, teknologi og marked. Her finner du ikke bare teknologer, men også statsvitere, jurister, samfunnsøkonomer og markedsførere; med andre ord en mangfoldig blanding av kompetanse. De knapt hundre ansatte jobber i et dynamisk miljø, som gir rom for utvikling, både faglig og personlig. Det åpne og inkluderende arbeidsmiljøet gir mulighet til å samarbeide på tvers av fagfelt og skape løsninger som virkelig gjør en forskjell. Er du lidenskapelig opptatt av å forme fremtiden gjennom teknologi, er Enova stedet å være.

Kanskje kan du se deg selv på Enova-kontoret diskutere klimautfordringene over en kopp kaffe, eller deler kodesnutter på den sosiale sammenkomsten?

Her er noen av de som jobber i Enova

Jo-Kristian Stræte Røttereng

Senior analytiker i Enova

Jo-Kristian Stræte Røttereng har PhD i statsvitenskap og jobber i dag med samfunnsøkonomi.

– Jeg har studert statsvitenskap, internasjonale relasjoner og miljøfag, og jobber i samfunnsøkonomiavdelingen der vi er opptatt av samfunnseffektene Enova bidrar til.

Det er de som jobber i Jo Kristians avdeling, som skal sikre at budsjettet Enova tildeles, blir brukt på best mulig måte.

– Oppgaven vår er å gjøre om mål i offentlig politikk til effektive virkemidler, slik at enkeltaktører eller bedrifter driver virksomhet i tråd med disse målene. Vi befinner oss på en måte mellom politikken og markedet.

Den delen av utdanningen han har mest nytte av, er virkemiddelanalyse og forskningsdesign.

– Vi skal få markedet til å gjøre mer enn det ellers ville ha gjort, og da må vi forstå hva de trenger og hva de har behov for. Vi må derfor ha svært god markeds- og teknologiforståelse.

Som samfunnsviter i Enova får han brukt faget sitt til å løse konkrete problemstillinger.

– Vi har et nasjonalt mandat, som gir den enkelte i Enova ganske stor påvirkningsmulighet. De faglige utfordringene er veldig konkrete og ligner ofte på skoleteorien om hva offentlig politikk skal føre til. 

Karianne Stræte Resell

Seniorrådgiver prosessindustri i Enova

Karianne Stræte Resell har studert produktutvikling og produksjon ved NTNU og jobber i dag som seniorrådgiver prosessindustri.

– Jeg er sivilingeniør innenfor industriell prosessteknikk og har jobbet innenfor olje og gass og i rådgivningsbransjen mot tungindustri før jeg begynte i Enova, sier Resell.

I jobben som seniorrådgiver får hun jobbet tett på næringslivet, industrien og de fremste teknologiprosjektene, som byr på komplekse problemstillinger.

– Når jeg jobber tett på teknologiprosjektene kommer erfaringen min fra næringslivet og utdanningen min til nytte. Slik får jeg brukt både min dybdekunnskap og bakgrunnskunnskap.

Hun mener at erfaringene man får i Enova gir kompetansen som morgendagens arbeidsmarked vil se etter.

– Det er høyaktuelt med tanke på arbeidet mot klimamålene og den teknologiutviklingen som kreves. Teknologien vi trenger for å skape lavutslippssamfunnet er under utvikling. Gjennom å bidra til å investere i ny teknologi for å produsere mer klimavennlig får du mulighet til å bygge enormt viktig kompetanse for fremtiden. 

Også arbeidsmiljøet er godt.

– Enovas mennesker er rause og hyggelige og tar seg tid til å hjelpe og bistå. Det er veldig fokus på at vi skal ha et godt arbeidsmiljø og at vi skal ta oss tid til å bygge gode lag. Jeg tror at alle vi som jobber her, føler oss veldig heldige, sier Resell.

Magnus Skarstad Bogø

Tjenestedesigner i Enova

Magnus Skarstad Bogø har bachelorgrad i tjenestedesign fra Høyskolen Kristiania og jobber som tjenestedesigner i Enova.

– Tjenestedesign setter brukeren i sentrum. Vi prøver å finne ut hva som er behovene til brukeren og hvordan vi kan løse disse behovene.

I Enova jobber han med å forbedre de digitale løsningene.

– Jeg er på en måte en krysning mellom en tjenestedesigner og en interaksjonsdesigner. Interaksjonsdesignere jobber mer med applikasjoner, hvordan det skal oppleves å navigere i et system.

Det handler om å gjøre det enkelt og skape gode brukeropplevelser.

– Vi må sørge for at en applikasjon fungerer godt for det formålet den er tiltenkt, at det er enkelt å navigere seg frem og tilbake, at knappene fungerer riktig og at det er god kontrast og tekststørrelse.

Det at Enova er midt inne i en digital transformasjon der stadig flere tjenester blir digitalisert, gjør jobben ekstra spennende.

Hege Bolsø

Forretningsarkitekt i Enova

Hege Bolsø har master i organisasjonssosiologi fra NTNU og jobber i dag som forretningsarkitekt.

– Sosiologien er utrolig nyttig for å identifisere hva som kreves av organisasjonen vår i den digitale transformasjonen. Kombinasjonen av erfaring fra mange år innen analyse og maskinlæring, gjør at jeg kan bidra både teoretisk og praktisk i jobben med digitalisering.

– Jeg får virkelig brynt meg både teknisk og organisatorisk. På teknisk side jobber jeg med å få på plass en ny dataplattform. Men like viktig er den organisatoriske siden av det, som handler om hvordan vi kan skape verdi av dataene.

Det tverrfaglige miljøet gjør det ekstra lærerikt å jobbe i Enova.

– Vi er ikke større enn at de fleste av oss blir involvert i mye forskjellig. Som ansatt innen IT, jobber vi tett på og integrert med forretningen. Dette gir oss veldig god innsikt i markedene og teknologiene vi støtter.

– Jeg har lært mye både om virkemiddelfaget og klimateknologier bare ved å være involvert i ulike prosjekter og jobbe tverrfaglig med kolleger med helt annen fagbakgrunn. I tillegg er det rom for faglig påfyll gjennom eksterne kurs, konferanser og nettverk.

Jobben gir henne en kompetanse som er veldig relevant for fremtiden.

– Det er vanskelig å finne en mer kraftfull kombinasjon enn klima og teknologi, og det blir ikke mindre relevant inn mot klimamålene for 2030 og 2050. Skal vi nå klimamålene, må vi utnytte teknologien enda bedre, avslutter Bolsø.

FAKTA

Enova SF ble opprettet av Stortinget i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. I dag eies selskapet av Klima- og miljødepartementet, og har et mandat som spisser Enova som klimavirkemiddel.

Les mer på enova.no

Av Sissel Nilsen

Next article